Rådgivande användargrupp

Senast ändrad: 18 juli 2016

Den rådgivande användargruppen består av nuvarande användare av WRAM-systemet. Gruppen ger vägledning för att säkerställa att tjänsterna som UC_WRAM tillhandahåller matchar nuvarande och framtida behov av forskningen och samhället.

Gruppen består av:

Ole-Gunnar Støn

Fredik Dahl

Henrike Hensel

Jonas Kindberg

Anders Kagervall

Tim Hipkiss

Anna Skarin