Utvecklingsteam

Senast ändrad: 18 juli 2016

Utvecklingsteamet består av systemutvecklare från SLUs IT-avdelning och arbetar tät ihop med koordinatorn och den rådgivande användargruppen för att utveckla nästa generation av WRAM-e-infrastrukturen, WRAM 2.

F.n. har utvecklingsteamet följande medlemmar:

Bengt Norman (DSDM Projektledare)
Timothy Giles
Ivan Clegg