Finansiering

Senast ändrad: 18 juli 2016

UC-WRAM finansieras f.n. av vårt värdsuniversitet SLU.

Utvecklingen av WRAM och uppstarten av UC-WRAM har finansierats av Vetenskapsrådet och Kempe Stiftelserna