Styrgruppen

Senast ändrad: 18 juli 2016

Styrgruppens uppdrag är att sätta upp en övergripande strategi för UC-WRAM och utvecklingsprojektet WRAM 2, och att godkänna budgeten.

Styrgruppen består av:

Prof. Göran Ericsson (ordförande)

Inst. f. Vilt, Fisk och Miljö
Sveriges lantbruksuniversitet
901 83 Umeå
Telefon: 090 - 786 8508
Mobil: 070 - 676 5012
goran.ericsson@slu.se

Prof. Susanne Åkesson

Centre for Animal Movement Research (CAnMove)
Lund Universitet
223 62 Lund
Telefon: 046 - 222 3705
Susanne.Akesson@biol.lu.se

Prof. Ulf Gärdenfors

Artdatabanken
Sveriges lantbruksuniversitet
750 07 Uppsala
Telefon: 018 - 67 2623
Ulf.Gardenfors@slu.se

Prof. Erik Elmroth

Inst. f. datavetenskap
Umeå Universitet
901 87 Umeå
Telefon: 090 - 786 6986
elmroth@cs.umu.se

Cecilia Wolkert

IT-avdelningen
Sveriges lantbruksuniversitet
750 07 Uppsala
Telefon: 018 - 67 1630
cecilia.wolkert@slu.se