Seminarium: Naturvägledning som stöttar skolan

Senast ändrad: 20 oktober 2020
Gymnasieklass ute med naturum Tåkern, maj 2016.

Välkommen på ett digitalt seminarium där vi samlar naturvägledare som vill stötta skolan med rum för lärande och upplevelser i naturen. SLU CNV anordnar seminariet i samarbete med Naturskoleföreningen. Vi fokuserar på hur naturvägledare kan samverka, nätverka och stötta skolor i deras verksamhet. Hur kan aktiviteter för skolan skräddarsys, anpassas till kursplanerna och tillgängliggöras på webben? Goda exempel från naturum, naturskolornas verksamhet med flera lyfts fram och diskuteras. Varmt välkommen med din anmälan!

SLU Centrum för naturvägledning och Naturskoleföreningen hälsar välkomna till detta digitala seminarium. Seminariet vänder sig till naturum och andra som är intresserade av att samarbeta om naturvägledning med skolor och lärare. Syftet med dagen är att genom erfarenhetsutbyte, kunskap och aktiviteter inspirera naturvägledare i samarbetet med skolans värld.

På seminariet kommer goda exempel från naturum och andra inspirationskällor att lyftas fram. Vi fördjupar oss i frågor kring samverkan och nätverkande för skolan liksom hur man bäst kan nå ut till skolorna. Naturskoleföreningen berättar om aktiviteter och övningar, där också kopplingar till läroplan och anpassningar till olika årskurser tas upp. Vi diskuterar hur aktiviteter för skolan kan skräddarsys, anpassas till kursplaner och tillgängliggöras på webben. Innehållet i seminariet kopplas till aktuell forskning och till Agenda 2030.

Som deltagare i detta seminarium får du med dig inspiration, nätverk, praktiska aktiviteter och material att använda vidare.

Anmäl dig nedan via formuläret senast 9 november.


PROGRAM

Med reservation för ändringar.
Pauser för fika och andra behov kommer finnas.

09:00
Välkomna!
Arrangörerna
Vilka är deltagarna?
Dagens program och koppling till Agenda 2030

Aktuell inspiration och information från
* Naturskoleföreningen: Utomhuspedagogik efterfrågas nu; Risker; Klassrum med himlen som tak; Skolverkets kurs i utomhuspedagogik
* Friluftslivets År 2021: Om Friluftslivets år och des skolrelaterade delar; Hur får vi fler att välja friluftsliv? 

Erfarenhetsutbyte i grupper, utifrån vad man i anmälan noterat att man vill diskutera om.

Naturskoleföreningen om aktiviteter för olika årskurser, koppling till läroplan och forskning.

12-13
Lunchpaus

13:00
Samverkan, nätverk och att nå ut till skolorna. Korta introduktionsföreläsningar om samverkan och nätverkande. Workshops om samverkan, nätverk och att nå ut till skolorna. Att tillgängliggöra på webben. Skräddarsy för olika grupper.  

Rapportering från grupper.

Avslutande reflektion.

15:30
Seminariet avslutas.

PRAKTISK INFORMATION

Plats: Seminariet hålls digitalt. En länk skickas till dem som anmält sig.

Anmälan: Via formulär nedan senast 9 november.

Deltagaravgift: Det är avgiftsfritt att delta.

Anmälan Naturvägledning som stöttar skolan

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera och hantera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv

Sidansvarig: cnv@slu.se