CV-sida

Alejandro Ruete

Jag studerar ekologin hos arts populationer, särskilt deras viabilitet och hur vi kan skydda dem. Mitt personliga mål är att utveckla matematiska och statistiska verktyg för naturvård och försöker slå samman grund- och tillämpad vetenskap. Jag försöker att översätta alla mina resultaten direkt till kunskap som är tillämplig på naturvårdsbiologi. Jag är särskilt intresserad av att dra nytta av opportunistiska observationer och icke-systematiska datainsamlingar, för att göra det bästa av det. Dessa data har stort värde som ofta förbises.

Forskning

Du hittar mer information på Engelska versionen här.

Publikationer i urval

Vetenskapliga tidskrifter

Ruete A, Snäll T, Jonsson BG & Jönsson M. 2016. Contrasting long-term effects of transient anthropogenic edges and forest fragment size on the occupancy of generalist and specialist deadwood-dwelling fungi. Journal of Applied Ecology (Accepted)

Özkan S, (+16), Ruete A, (+12), Kipling RP. 2016. Challenges and priorities for modelling livestock health and pathogens in the context of climate change. Environmental Research 151(1):130–144.

Trigal C & Ruete A. 2016. Limiting factors of the establishment and northward expansion of Gonyostomum semen distribution in Swedish lakes. Journal of Ecology 104(4):947–956.

Jönsson MT, Ruete A, Kellner O, Gunnarsson U & Snäll T. 2016. Will forest conservation areas protect functionally important diversity of fungi and lichens over time? Biodiversity and Conservation (in press) 1–21.

Ruete A, Snäll T & Jönsson M. 2016. Dynamic anthropogenic edge effects on the distribution and diversity of fungi in fragmented old-growth forests. Ecological Applications 26(5):1475–1485.

Abraham MC, Puhakka J, Ruete A, Al-Essawe EM, de Verdier K, Morrell J & Båge R. 2016. Testicular length as an indicator of the onset of sperm production in alpacas under Swedish conditions. Acta Veterinaria Scandinavica. 58:10

Mair L & Ruete A. 2016. Explaining spatial variation in the recording effort of citizen science data across multiple taxa. PLoS ONE 11(1):e0147796.

Ruete A & Leynaud GC. 2015. Identification of limiting climatic and geographical variables for the distribution of the tortoise Chelonoidis chilensis (Testudinidae): a baseline for conservation actions. PeerJ 3:e1298.

Ruete A. 2015. Displaying bias in sampling effort of data accessed from biodiversity databases using ignorance maps. Biodiversity Data Journal 3:e5361

Ruete A, Fritz Ö & Snäll T. 2014. A model for non-equilibrium metapopulation dynamics utilizing data on species occupancy, patch ages and landscape history. Journal of Ecology 102:678–689

Ghermandi L., Franzese J, Gonzalez S, de Torres Curth, M & Ruete A. 2013. Disentangling Fabiana imbricata (Solanaceae) regeneration: the importance of disturbances and rainfall. Journal of Arid Environments 97:9-13

Abraham MC, Gustafsson H, Ruete A & Brandt Y. 2012. Breed influences on in vitro development of abattoir-derived bovine oocytes. Acta Veterinaria Scandiavica 54(1):36-40.

Ruete A, Yang W, Bärring L, Stenseth NC & Snäll T. 2012. Disentangling effects of uncertainties on population projections: climate change impact on an epixylic bryophyte. Proceeding of the Royal Society B. 279(1740):3098-3105. Commented here 

Ruete A, Wiklund K & Snäll T. 2012. Hierarchical Bayesian estimation of the population viability of an epixylic moss. Journal of Ecology. 100(2):499-507.

  

Fackgranskade böcker / bokkapitel och konferens

Abraham MC, Johannisson A, Sabés-Alsina M, Ruete A, & Morrell JM. 2016. Comparison of three variants of colloid centrifugation for sperm selection: Sperm quality and blastocyst development in vitro. Animal Reproduction Science 169:96 (Proceedings of the 10th Biennial Conference of the Association of Applied Animal Andrology (AAAA), Tours, France 25-26 June 2016).

Puhakka J, Abraham MC, Ruete A, Morrel JM & Båge R. 2015. P 121: Testicle length as an indicator of sperm production in male alpacas in Sweden. Reproduction in Domestic Animals 50:73. (Proceedings of the 19th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Albaena, Bulgaria 18 September 2015).

Ruete A, Velarde A & Blanco-Penedo I. 2015. Eco-DREAMS-S: modelling the impact of climate change on milk performance in organic dairy farms. Advances in Animal Biosciences, 6(1): 21–23

Abraham MC, Ruete A, Brandt YCB. 2009. Breed influences outcome of in vitro production of embryos in cattle. Reproduction, Fertility and Development 22, 287. (Proceedings of the Annual Conference of the International Embryo Transfer Society, Córdoba, Argentina, 9–12 January 2010)

 

Rapporter

Jönsson, M., Ruete A., Gunnarsson U., Kellner, O., & Snäll, T. 2016. Övervakning av värdefulla skogsbiotoper ‒ en utvärdering av extensivmetoden efter 10 år. SLU, Länsstyrelsen Gävleborgs län och Dalarna län. Artdatabanken.


Populärvetenskapliga publikationer

Jönsson MT, Ruete A. & Snäll T. 2016. Kan frivilliga avsättningar i skogen fungera som ”livbåtar” för rosenticka och lunglav? Biodiverse, 21, 22–23. 

Ruete A. 2012. Bayesian estimation of population viability. Blog post 

Ruete A, & Abraham MC. 2010. Preserve what we have in the best possible way (in Spanish). WWF Vida Silvestre 111: 41-45.

Ruete A. 2000. Deforestation, desertification and biodiversity (in Spanish).


Kontaktinformation