CV-sida

Anders Arnell

Anders har arbetat som projektledare på SLU Centrum för naturvägledning sedan centret startade 2008.

Presentation

Anders arbetar med en stor bredd av projekt på CNV. Mer kontinuerliga ansvarsområden de senaste åren har varit samordning av CNV:s uppdrag kring kompetensutveckling för naturum, medverkan i arbetet med den årliga tankesmedjan för friluftsliv samt huvudansvar för SLU-kursen Naturvägledning för yrkesverksamma. Anders har också arbetat med flera projekt kring planering och utvärdering av naturvägledning.

Undervisning

Naturvägledning för yrkesverksamma, 3 hp, har givits sedan 2010 och Anders har ansvarat för kursen sedan 2013. Därutöver föreläsningar på andra kurser t ex för landskapsarkitektstudenter.

Samverkan

Utöver de projekt som CNV arbetar med på uppdrag av Naturvårdsverket eller som en del av SLU:s undervisning mm, arbetar Anders 2019-20 med projektet Interpretation och naturvägledning för skogssektorn, finansierat av Skogssällskapet.

Bakgrund

Jägmästarutbildning
Konsulent/statskonsulent med arbete kring forskningsinformation och fortbildning på SLU
Lärare i naturvård och ekologi för praktiskt verksamma i skogsbruket
Skogsbiolog på Länsstyrelsen i Västernorrland samt Naturvårdsverket och Miljödepartementet
Föreningssekreterare på Sveriges Ornitologiska Förening (numera BirdLife Sverige)
Egen guideverksamhet bl a på den årliga Enaforsholmskursen för KSLA
Delägare, cafévärd och guide på Ängslyckans café i Vendel
Mångåriga ideella engagemang för fåglar, natur och landsbygd


Publikationer i urval

Arnell A, 2012. Besökarnas röster (red). Utvärdering av naturvägledning, besökarstudier, reviewing. SLU Inst för stad och land, rapport 5/2012.
Arnell A & Sandberg E, 2017. Metodhandledning - Tankelistning i naturum. SLU Centrum för naturvägledning.
Arnell A, 2014. Naturvägledning för skogsföretagare. I: Johnson, L & Lundqvist, S (red). Grön entreprenör. Skogens sociala värden - forskningen visar vägen. SLU Omvärld Alnarp.


Kontaktinformation