CV-sida

Anders Eriksson

Anders Eriksson
Min forskning fokuserar på effektivisering av biobränslens försörjnings- och värdekedjor

Presentation

Jag jobbar vid inst. för Energi och Teknik. Mina forskningsintressen är biobränslens värdekedjor och deras roll i den framväxande bioekonomin. Mer biomassa måste tas tillvara när vi ersätter fossilbaserade produkter med förnybara alternativ. En stor utmaning ligger i att kunna leverera biomassan när den efterfrågas, med tillräcklig kvalité och till ett konkurenskraftigt pris. 

Undervisning

Jag undervisar framför allt inom civilingenjörsprogrammet i energisystem, som ges gemensamt av SLU och Uppsala universitet.

 

Kursansvarig

Energihandel, FÖ0338, 5 hp

 

Föreläsare

Introduktion till energisystem, TN0287, 10 hp
Energi och miljö, MX0059, 5 hp 
Bioenergy - Technology and Systems, TN0284, 10 hp
Logistik, TN0288, 5 hp

 

Handledning

Examensarbete i energisystem, EX0724, 30 hp
Projektarbete i energisystem, TE0012, 15 hp

 

Datorlaborationer

Självständigt arbete i teknologi, EX0667, 15 hp

Bakgrund

Ph.D., Tech.Lic. - Swedish University of Agricultural Sciences - Department of Energy and Technology

MSc in Energy systems Engineering - Uppsala University

Publikationer i urval

Peer-reviewed papers

Eriksson, A., Eliasson, L., Sikanen, L., Hansson, P.-A., & Jirjis, R. (2017). Evaluation of delivery strategies for forest fuels applying a model for Weather-driven Analysis of Forest Fuel Systems (WAFFS). Applied energy, 188, 420-430. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2016.12.018

Eliasson, L., Eriksson, A., & Mohtashami, S. (2017). Analysis of factors affecting productivity and costs for a high-performance chip supply system. Applied energy, 185, Part 1, 497-505. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2016.10.136

Olsson, O., Eriksson, A., Sjöström, J., & Anerud, E. (2016). Keep that Fire Burning: Fuel Supply Risk Management Strategies of Swedish District Heating Plants and Implications for Energy Security. Biomass and Bioenergy, 90(1), 70-77. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.biombioe.2016.03.015

Eriksson, A., Eliasson, L., Hansson, P.-A., & Jirjis, R. (2014). Effects of Supply Chain Strategy on Stump Fuel Cost: A Simulation Approach. International Journal of Forestry Research, 2014, Article ID 984395, 11. doi: 10.1155/2014/984395

Eriksson, A., Eliasson, L., & Jirjis, R. (2014). Simulation-based evaluation of supply chains for stump fuel. International Journal of Forest Engineering, 25(1), 1-14. doi: 10.1080/14942119.2014.892293

 

Conference papers

Eriksson, A., & Eliasson, L. (2015). Analyzing machine concepts and delivery strategies to cut delivery costs for forest fuels using a discrete-event simulation model, Proceedings of the 2015 Winter Simulation Conference, IEEE Press, Huntington Beach.

Eriksson, A., Eliasson, L., & Jirjis, R. (2014). Simulation and modeling of wood chip container logistics at forest landings. Paper presented at the Bioenergy from Forest 2014, Helsingfors 2014.

 

Technical reports

Eriksson, A., von Hofsten, H., & Eliasson, L. (2015). Systemkostnader, logistik och kvalitetsaspekter för sju försörjningskedjor för stubbränslen [System costs, logistics and quality aspects relating to seven supply chains for stump fuel] (Report Skogforsk 868-2015). Skogforsk

Eriksson, A. and Bergström, D. 2015, "Se Helheten - Analys av försörjningssystem" in SKOGENS ENERGI - En källa till hållbar framtid, Synthesis Report from the R&D program "ESS" - Effektivare skogsbränslesystem 2011-2015"

 

Theses

Eriksson, A. (2016). Improving the efficiency of forest fuel supply chains. Doctoral Thesis (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för energi och teknik), Uppsala, Sweden, 1652-6880; 101.

Eriksson, A. (2014). A discrete-event simulation approach to improve efficiency in stump fuel supply chains. Licentiate Thesis (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för energi och teknik), Uppsala, Sweden, 1654-9406; 069.

Eriksson, A. (2011). Energy efficient storage of biomass at Vattenfall heat and power plants. Master Thesis, (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för energi och teknik), Uppsala, Sweden, 1654-9392; 05.

Länkar


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för energi och teknik; Bioenergi
Telefon: 018-671528
Postadress:
Energi och teknik, Box 7032
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala