CV-sida

Anders Johannisson

Anders Johannisson

Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Reproduktionsbioteknologi
Telefon: 018-672140
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala
Sidansvarig: susanne.pettersson@lu.se