CV-sida

Anders Jonsson

Anders Jonsson
IT-ansvarig på Akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet (Drottningholm och Örebro).

Presentation

Rollen innebär ett helhetsansvar för IT-relaterade frågor för anställda på Sötvattenslaboratoriet. Även övriga på institutionen för akvatiska resurser kan kontakta mig för IT-support, licensärenden, telefoni, videokonferenser, inköp mm mm.

Övriga roller och arbetsuppgifter:

Kommunikatör - externa och interna hemsidor
Katalogansvarig
Bildredigering, fotografering
Medlem i akvatiska resursers kommunikationsgrupp
Medlem i Sötvattenslaboratoriets säkerhetsgrupp
Inbrottslarm-/kodansvarig
Brandskyddskontrollant
Anläggningsskötare
Lokal fackrepresentant (SACO)

Bakgrund

MCSE
Fil. kand. Akvatisk ekologi


Kontaktinformation
IT-ansvarig vid Institutionen för akvatiska resurser; Sötvattenslaboratoriet, gemensamt
Telefon: 010 4784233, 0708 212919
Arbetsbeskrivning: IT-ansvarig på Sötvattenslaboratoriet, Drottningholm.
Postadress:
Sötvattenslaboratoriet, Stångholmsvägen 2
17893 DROTTNINGHOLM