CV-sida

Anders Roos

Anders Roos
Professor i företagsekonomi med inriktning mot den skogsindustriella förädlingskedjan

Presentation

Strategianalys om skogssektorn

Marknadsföring av skogsprodukter

Kundanalys

Supply chain management

Skogssektorn i den biobaserade ekonomin

Innovation i skogssektorn

Skogsförvaltning och hållbar utveckling

Forskning

Sustainable Business Models for Tree based Value Chains in Sub Saharan Africa:

Skogliga värdekedjor är viktiga för miljontals människor i Afrika söder om Sahara. De återfinns främst inom den informella sektorn och omfattar skörd, bearbetning och marknadsföring av olika skogsprodukter: virke, energived, livsmedel, medicin mm. De flesta av dessa produkter går till en lokal eller regional marknad. Värdekedjorna sysselsätter tiotals miljoner, mestadels fattiga människor i skörd och förädling och är viktiga för över 600 miljoner konsumenter. Nästan 90% av avverkningen är avsedd för förbrukning i Afrika i första hand för energi. Dock är inte skogsanvändningen hållbar och kontinenten står för 80% av världens nettoavskogning. Hållbara skogliga försörjningskedjor skulle bidra till en bromsad avskogning och därmed mindre växthusgaser - och samtidigt ge försörjning och skogsprodukter för framtiden. Denna studie undersöker förutsättningarna för hållbara skogliga försörjningskedjor bland resurssvaga aktörer. Vi studerar hur flödena organiseras och de resurser och kunskaper som medlemmarna tillgår idag för att skapa hållbara värdekedjor, som också bidrar till bättre levnadsvillkor. Studien utgår från Sustainable Livelihoods modellen, teori om resurser och kapaciteter och operationsanalytiska modeller för värdekedjor. Två  roducentgrupper studeras utifrån deltagande forskningsdesign, med kvantitativa och kvalitativa metoder samt observationer. Forskningen genererar kunskap till lokala aktörer och stödjer utformningen av rådgivning och samarbetsprojekt.

Publikationer i urval

Degnet, M. B., Hansson, H., Hoogstra-Klein, M. A., Roos, A. 2022. The role of personal values and personality traits in environmental concern of non-industrial private forest owners in Sweden. Forest Policy and Economics, 141, 102767.

Jussila J., Nagy E., Lähtinen K., Hurmekoski E., Häyrinen L., Mark-Herbert C., Roos A., Toivonen R., Toppinen A. 2022. Wooden multi-storey construction market development – systematic literature review within a global scope with insights on the Nordic region. Silva Fennica 56, 1 article id 10609. https://doi.org/10.14214/sf.10609

Mulenga, M. M., Roos, A. 2021. Assessing the awareness and adoptability of pellet cookstoves for low-income households in Lusaka, Zambia.  Journal of Energy in Southern Africa 32(3)

Roos, A., Mutta, D., Larwanou, M., Wekesa, C., Kowero, G., 2021. Operations and improvement needs in the informal charcoal sector – A participatory value stream analysis. International Forestry Review 23(3)

Aguilar, F.X,, Roos A., Haapala, A.,  Lähtinen, K., Kniivilä, M., Hoen H-F. 2021.  Dweller preferences for wood as a load-bearing material in residential buildings. Journal of Forest Economics (In press)

Mark-Herbert, C., Roos, A., Nagy, E., Sjöström, F., 2021. Urban Planners’ Perspectives on Public Private Partnership for Wooden Multi-Storey Construction. Journal of Forest Economics (In press)

Mulenga, M.M., Roos, A. 2021. Assessing the awareness and adoptability of pellet cookstoves for low-income households in Lusaka, Zambia. Journal of Energy in Southern Africa (In press)

Lähtinen K., Häyrinen L., Roos A., Toppinen A., Aguilar Cabezas F.X., Thorsen B.J., Hujala T., Nyrud A.Q., Hoen H.F. 2021. Consumer housing values and prejudices against living in wooden homes in the Nordic region. Silva Fennica 55, 2. https://doi.org/10.14214/sf.10503

Mutta, D., Mahamane, L., Wekesa, C., Kowero, G., Roos, A. 2021. Sustainable Business Models for Informal Charcoal Producers in Kenya. Sustainability 13(6), 3475. https://doi.org/10.3390/su13063475

Roos, A., Eggers, J., Mark-Herbert, C., Lindhagen, A. 2018. Using von Thünen rings and service-dominant logic in balancing forest ecosystem services. Land Use Policy 79 (2018) 622-632.

Roos, A., Ahlgren, S., 2018. Consequential life cycle assessment of bioenergy systems – A literature review. Journal of Cleaner Production 189, 358-373.

Olle, O., Anders, R., Ruben, G., Lena, B., Patrick, L., Bo, H., Daniela, T., Damon, H., Jens, P., Jakob, H., 2018. Time to tear down the pyramids? A critique of cascading hierarchies as a policy tool. Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment 7, e279.

Thiger, E., Woxblom, L., & Roos, A. 2017. Empathic design for wood product innovation based on genuine customer needs – A test application on Swedish builders. Wood Material Science & Engineering, 12(3), 118-128.

Länkar

https://www.slu.se/institutioner/skogsekonomi/forskning2/forskningsprojekt/hallbara-affarsmodeller-for-skoliga-vardekedjor-i-afrika-soder-om-sahara/


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för skogsekonomi
Telefon: +4618671564, +46739840705
Postadress:
Institutionen för Skogsekonomi
Box 7060
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala