CV-sida

Anders Roos

Anders Roos
Professor i företagsekonomi med inriktning mot den skogsindustriella förädlingskedjan

Presentation

Strategianalys om skogssektorn

Marknadsföring av skogsprodukter

Kundanalys

Supply chain management

Skogssektorn i den biobaserade ekonomin

Innovation i skogssektorn

Skogsförvaltning och hållbar utveckling

Publikationer i urval

Larsson M., Stendahl , Roos A. 2016. Supply chain management in the Swedish wood products industry – a need analysis, Scandinavian Journal of Forest Research (in press)

Räty T., Toppinen A., Roos A., Nyrud AQ., Riala M. 2016. Environmental policy in the Nordic wood product industry: insights into firms’ strategies and communication. Business Strategy and the Environment 25:10–27. 

Roos, A., Stendahl M. 2016. The role of the forest sector in the emerging bio-economy. In “Forests, Business and Sustainability” (eds. Hansen, E., Kozak, R., Panwar, R.) Earthscan, New York.

Roos, A., 2016. Business—Bioproducts in the Bioeconomy. In “Environmental Impacts of Traditional and Innovative Forest-based Bioproducts” (eds. A. Kutnar, S. S. Muthu) Series: “Environmental Footprints and Eco-design of Products and Processes”. Springer.

Thiger E, Woxblom L, Roos A. 2015.Empathic design for wood product innovation based on genuine customer needs – A test application on Swedish builders. Wood Material Science & Engineering.

Hannerz M., Nohrstedt H-Ö., Roos A. 2014 Research for a bio-based economy in the forest sector – a Nordic example. Scandinavian Journal of Forest Research 29(4): 299-300.

Kleinschmit D., Hauger Lindstad B., Jellesmark Thorsen B., Toppinen A., Roos A., Baardsen S. 2014. Shades of green: a social scientific view on bioeconomy in the forest sector. Scandinavian Journal of Forest Research 29(4):402-410. 

Roos A., Lindström M., Heuts L., Hylander N., Lind E., Nielsen C. 2014. Innovation diffusion of new wood-based materials – reducing the “time to market”. Scandinavian Journal of Forest Research 29(4):394-401

Mattila O., Roos A. 2014. Service logics of providers in the forestry service sector: Evidence from Finland and Sweden. Forest Policy and Economics 43(2014):10–17.


Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för skogens produkter; Avdelningen för skogens produkter och marknad, gemensamt
Telefon: 018671564, 0739840705
Postadress:
Skogens produkter, SPM, Box 7008
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Hus, Ulls väg 27/ Vallv 9C-D, Uppsala