CV-sida

Andreas Nyman

Presentation

Forskningsintressen:

Nutrition och effekter på mikrobiota vid användning av alternativa proteinkällor i fiskfoder.

Mål med min forskning:

Att utvärdera konsekvenser av jäst och andra mikrober som hållbara proteinkällor i foder för laxfiskar.

Forskningskompetens:

I projektet har jag fått erfarenhet av provtagning av mag-tarminnehåll på laxfisk för analys av mikrobiota. Jag har använt PCR för att titta på sammansättningen av den bakteriella mikrobiotan. Jag har även arbetat med cellodlingar. Jag har också fått lära mig dorsal aorta kanylering för blodprovstagning till blodkemianalys.

 

Forskning

Pågående forskningsprojekt:

Titel Projektansvariga
Grupprojektets titel: Hållbara foderkällor inom vattenbruket Projektledare: Torbjörn Lundh och Anders Kiessling
Mitt doktorandprojekt: Bioaktiva komponenters effekt på absorption och metabolism av näringsämnen i laxfiskar Doktorander: David Huyben, Aleksandar Vidakovic och Andreas Nyman

Kontaktinformation