CV-sida

Andrus Kangro

Andrus Kangro

Presentation

Är till största del facklig förtroendman för Saco-S på SLU, bl.a. som vice ordförande i SACO-föreningen vid SLU:s styrelse.

Bakgrund

Civilingenjör, LTH 1980

Publikationer i urval

Studie av två markvärmeväxlare för ventilationsluft 1998
A Kangro  
Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbrukets biosystem och ...  
   
Luftföroreningar i värphönsstallar: sammanställning och analys av resultat från nio länder 1993
A Kangro  
Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbrukets byggnadsteknik ...  
   
Air contamination in buildings for laying hens. Comparisons and analysis of results from nine countries 1993
A Kangro  
Rapport-Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen foer Lantbrukets ...  
   
Luftföroreningar i värphönsstallar 1993
A Kangro  
Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbrukets byggnadsteknik ...  
   
Lantbruks-cad, datorstödd projektering för lantbrukets byggprocess - modellering, systematisering, systemutveckling 1990
A Kangro  
Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för lantbrukets byggnadsteknik  
   
Laboratorieutrustning för bestämning av materialegenskaper 1988
A Kangro  
Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbrukets byggnadsteknik ...  
   
Laboratoriebestaämning av lastprofil och densitet hos lantbruksprodukter 1988
A Kangro  
Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbrukets byggnadsteknik ...  
   
Laboratory equipment for determination of mechanical and rheological properties of grain: a description 1988
A Kangro  
Specialmeddelande/Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen foer ...  
   
Laster i potatislager 1987
A Kangro  
Institutionen för lantbrukets byggnadsteknik (LBT), Avdelningen för ...  
   
Loads from animals: Measurements and analysis [fittings, box partitions, pushes] 1987
A Kangro  
Rapport-Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen foer Lantbrukets ...  
   
Loads in potato storages [dimensioning bases, dimensioning norms] 1987
A Kangro  
Rapport-Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen foer Lantbrukets ...  
   
Laster och stötar från djur 1987
A Kangro  
Institutionen för lantbrukets byggnadsteknik (LBT), Avdelningen för ...  
   
Lastmätningar i plansilo för ensilage 1986
A Kangro  
Institutionen för lantbrukets byggnadsteknik (LBT), Avdelningen för ...  
   
Load measurements in bunker silos for silage 1986
A Kangro  
Rapport-Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen foer Lantbrukets ...  
   
Förvärmning av ventilationsluft med solfångare 1984
A Kangro  
Aktuellt - Lantbruksuniversitetet  
   
Förvärmning av ventilationsluft till djurstallar med hjälp av solfångare. Del 3 1983
A Kangro  
Institutionen för lantbrukets byggnadsteknik, Avdelningen för ...  
   
Värmeåtervinning med värmepump i djurstalllar 1982
A Kangro  
Institutionen för lantbrukets byggnadsteknik  
   
Förvärmning av ventilationsluft till djurstallar med hjälp av solfångare: från teori via modellstudier till projektering. Del 2 1981
A Kangro  
Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för lantbrukets byggnadsteknik  

Länkar


Kontaktinformation

Forskningsledare vid Biosystem och teknologi
Telefon: +4640-415479, +4670-3783531
Postadress:
Biosystem och teknologi
Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 14, ALNARP, Alnarp

Publikationslista: