CV-sida

Ann-Sofi Bergqvist

Ann-Sofi Bergqvist
I mitt arbete undervisar, forskar och handleder jag inom reproduktion

Presentation

 Jag är intresserad av reproduktion på alla djurslag både husdjur och vilda samt komparativa aspekter mellan de olika djurslagen och människa. Både metoder för att  bevara och förbättra  reproduktion samt metoder för att förhindra fortplantning (kontraception). Jag är även intresserad av immunologiska aspekter och toxikologiska effekter  på reproduktion 

Min forskning har hittils  omfattat framför allt spermiemognad, -funktion och -kvalitet men även äggledarfunktion och reproduktionsstörningar hos hondjur

 Jag är  veterinär, disputerad inom obstetrik och gynekologi samt docent och europeisk specialist (diplomate) i reproduktion. 

Undervisning

Jag undervisar veterinärstudenter i reproduktion på nötkreatur, gris, hund och katt samt handleder examensarbetesstudenter

Jag är kursledare för kursen i medicinska vetenskaper under veterinärutbildningens 5:e år

Jag är även extern examinator för veterinärutbildningens reproduktionskurs vid universitetet i Dublin

Forskning

Pågående och nyss avslutade projekt:
Reproduktionsproblem inom ekologisk smågrisproduktion
Utveckling av metoder för ID märkning för gris för bättre spårbarhet av produktion, hälsa och reproduktion
Metoder för att bevara kattspermier från bitestikeln med tamkatt som modell för vilda utrotningshotade kattdjur
Karakterisering av reproduktionsorganen hos honlodjur

Bakgrund

1990 började jag på veterinärutbildningen och tog examen 1995. Efter examen hade jag olika vikariat framför allt som smådjursveterinär.

Efter att jobbat några år som kliniskt verksam veterinär insåg jag att jag hellre vill forska och fördjupa mig

Jag påbörjade en doktorandtjänst 2001 som handlade om äggledarfunktion hos mjölkkor vid det som då var institutionen för obstetrik och gynekologi och numera är avdelningen för reproduktion vid institutionen för kliniska vetenskaper.

Jag disputerade 2006 och är fortfarande kvar men numera som lektor

Sedan 2006  är jag europeisk specialist (diplomate) inom reproduktion med subspecialitet idisslarreproduktion och herd health samt docent i reproduktion sedan 2012.

På fritiden är jag också engagerad i reproduktionsfrågor och är ordförande i Svenska Sällskapet för Smådjursreproduktion

Handledning

Inom forskningen har jag  varit biträdande handledare till Paweena Thuwanut (doktorerat  2008) och  Panisara Kunkitti ( doktorerat 2106), båda inom bevarande av spemrier från  tamkatt som modell för vilda utrotningshotade kattdjur 

Jag  är biträdande handledare för  Ola Thomsson som kommer att doktorera 2106 om smågrisdlödlighet, viktvariation och dibrunst i ekologiska smågrisbesätningar

Jag har varit huvudhandledare för Kumaresan,  post doc från Indien, 2010-2011 samt Eva Florés gästdoktorand från Spanien 2008

Publikationer i urval


Consequences for Piglet Performance of Group Housing Lactating Sows at One, Two, or Three Weeks Post-Farrowing. Thomsson O, Sjunnesson Y, Magnusson U, Eliasson-Selling L, Wallenbeck A, Bergqvist AS. PLoS One. 2016 Jun 3;11(6)

Aggression and cortisol levels in three different group housing routines for lactating sows. Thomsson O, Bergqvist AS, Sjunnesson Y, Eliasson-Selling L, Lundeheim N, Magnusson U. Acta Vet Scand. 2015 Feb 18;57:9.

In vitro fertilization using frozen-thawed feline epididymal spermatozoa from corpus and cauda regions. Kunkitti P, Axnér E, Bergqvist AS, Sjunnesson Y.Theriogenology. 2016 Oct 1;86(6):1403-8.

The ability of feline spermatozoa in different epididymal regions to undergo capacitation and acrosome reaction. Kunkitti P, Bergqvist AS, Sjunnesson Y, Axnér E. Anim Reprod Sci. 2015 Oct;161:64-74

Macroscopic and microscopic evaluation of Eurasian lynx (Lynx lynx) female tubular reproductive organs in relation to ovarian structures. Axnér E, Holm D, Gavier-Widén D, Söderberg A, Bergqvist AS. Theriogenology. 2015 Sep 15;84(5):710-5.

Cryopreservation of epididymal cat spermatozoa: effects of in vitro antioxidative enzymes supplementation and lipid peroxidation induction. Thuwanut P., Chatdarong K., Johannisson A, Bergqvist A-S, Söderquist L, Axner E. Theriogenology, 2010.73, 1076-1087

The effects of antioxidants on semen traits and in vitro fertilizing ability of sperm from the flat-headed cat (Prionailurus planiceps), Thuwanut P, Chatdarong K, Bergqvist AS, Söderquist L, Thiangtum K, Tongthainan D, Axnér E. Theriogenology. 2011, 76 :115-25.

Cryopreservation-induced alterations in protein tyrosine phosphorylation of spermatozoa from different portions of the boar ejaculate. Kumaresan A, Siqueira AP, Hossain MS, Bergqvist AS. Cryobiology. 2011 Dec;63(3):137-44.

Quantification of kinetic changes in protein tyrosine phosphorylation and cytosolic Ca²⁺ concentration in boar spermatozoa during cryopreservation. Kumaresan A, Siqueira AP, Hossain MS, Johannisson A, Eriksson I, Wallgren M, Bergqvist AS. Reprod Fertil Dev. 2012;24(4):531-42.

Oviductal fluid modulates the dynamics of tyrosine phosphorylation in cryopreserved boar spermatozoa during capacitation. Kumaresan A, Johannisson A, Humblot P, Bergqvist AS. Mol Reprod Dev. 2012;79(8):525-40

Sperm function during incubation with oestrus oviductal fluid differs in bulls with different fertility. Kumaresan A, Johannisson A, Bergqvist AS. Reprod Fertil Dev. 2016 Apr 26.

Detection of Fas ligand in the bovine oviduct. Bergqvist A-S, Killian G, Erikson D, Hoshino Y, Båge R, Sato E & Rodríguez-Martinez H. Anim Reprod Sci. 2005 Mar; 86(1-2):71-88.

Hyaluronan and its binding proteins in the epithelium and intraluminal fluid of the bovine oviduct. Bergqvist AS, Yokoo M, Heldin P, Frendin J, Sato E, Rodriguez-Martinez H. Zygote, 2005.13 (3); 207-218.

In vitro capacitation of bull spermatozoa by oviductal fluid and its components. Bergqvist AS, Ballester J, Johannisson A, Hernández M, Lundeheim N & Rodríguez-Martínez, H. Zygote 2006:14(3):259-73.

Reproductive performance in high-producing dairy cows: can we sustain it under current practice Rodriguez-Martinez H, Hultgren J, Båge R, Bergqvist A.-S, Svensson C, Bergsten C, Lidfors L, Gunnarsson S, Algers B, Emanuelson U, Berglund B, Andersson G, Håård M, Lindhé B, Stålhammar H. & Gustafsson H. IVIS Reviews in Veterinary Medicine, 2008, I.V.I.S. (Ed.). International Veterinary Information Service, Ithaca NY

Single layer centrifugation of stallion spermatozoa through Androcoll™-E does not adversely affect their capacitation-like status, as measured by CTC staining. Bergqvist AS, Johannisson A, Bäckgren L, Dalin AM, Rodriguez-Martinez H, Morrell JM. Reprod Domest Anim. 2011;46 (1):e74-8.

 

Länkar

För fler av mina publikationer se:

  Research Gate

   Google Scholar

  PubMed

 

 


Kontaktinformation
Universitetslektor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Reproduktionsbioteknologi
Telefon: 018-672986
Arbetsbeskrivning: Assistant professor/junior research within the field of reproduction. Main topic for the junior researcher position is "Reproduction in organic pigs". Other research areas bovine and porcine oviductal function and sperm capacitation Teaching veterinary students during their 4th and 5th year (reproduction; pigs, heard health, cattle, dogs). Supervising undergraduate- and PhD students' projects. ECAR Diplomate (European College of Animal Reproduction) subspeciality ruminant reproduction and heard health.
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala
Sidansvarig: susanne.pettersson@lu.se