CV-sida

Anna Filyushkina

Anna Filyushkina
För mer information om Anna, gå till den engelska sidan.

Kontaktinformation
Postdoktor vid Institutionen för ekologi; Enheten för naturvårdsbiologi
Telefon: 018-672286
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Uppsala