CV-sida

Anna-Karin Ekwall

Presentation

Jag tog min examen 2013 inom programmet Trädgårdsingenjör: design och har sedan dess arbetat på institutionen i olika anställningsformer såsom amanuens, forskningsassistent samt vikarierande adjunkt. Från och med januari 2017 är jag anställd som universitetsadjunkt på 80% vid institutionen landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Förutom att undervisa på SLU Alnarp driver jag ett företag inom trädgårdsdesign och landskapsarkitektur.

Undervisning

Jag undervisar samt medverkar i flertalet kurser; Inomhusträdgårdens material och design, Trädgårdsdesignens metod och material, Växtkomposition, Trädgårdshistoria samt Design Project  - Advanced Planting Design, där jag delar kursansvar med en kollega. Jag är från vt 2017 kursledare i kursen Utomhusträdgårdens material och design. Mina huvudsakliga undervisningsämnen är växtkomposition, gestaltning, trädgårdsdesign samt vegetationsbyggnad.


Kontaktinformation