CV-sida

Anna-Karin Ekwall

Presentation

Jag tog min examen 2013 inom programmet Trädgårdsingenjör: design och har sedan dess arbetat på institutionen i olika anställningsformer; amanuens, forskningsassistent samt vikarierande adjunkt. Från och med januari 2017 är jag anställd som universitetsadjunkt på 80% vid institutionen landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Förutom att undervisa på SLU Alnarp driver jag ett företag inom trädgårdsdesign och landskapsarkitektur.

 

Undervisning

Jag medverkar och undervisar i ett flertal kurser på Alnarp; Inomhusträdgårdens material och design, Växtkomposition, Trädgårdsdesignens metod och material, Trädgårdshistoria samt Design Project - Advanced planting design där jag delar kursledarskapet med en kollega. Från vt 2017 kommer jag att vara kursledare för kursen Utomhusträdgårdens material och design. Mina huvudsakliga undervisningsämnen är växtkomposition, gestaltning, trädgårdsdesign samt vegetationsbyggnad. 


Kontaktinformation