CV-sida

Anna Lehrman

Anna Lehrman
Min forskning har fokuserat på växt/insekt-interaktioner, växtförädling och olika frågeställningar kring genteknik inom jordbruket. Nu arbetar jag framförallt med att förmedla forskningsinformation, något som känns både roligt och viktigt!

Presentation

Biträdande programchef och kommunikationsansvarig i Mistra Biotech.

Bakgrund

Filosofie magister i biologi vid Lunds universitet, därefter doktor i entomologi vid SLU. Fokus under doktorandtiden låg på raps genmodifierad för att minska problemen med rapsbaggar. Därefter följde några års forskning på tri-trofiska interaktioner i Salix, med fokus på den blå pilglansbaggens skadeverkningar. Därefter gick jag över till att arbeta med forskningskommunikation. Som redaktör gjorde jag skriften Växtskyddsnotiser samt Faktablad om växtskydd - jordbruk tillgängliga på webben. Numera arbetar jag heltid i Mistra Biotech.

Publikationer i urval

Lehrman, A. (ed.). 2014. Shaping our food – an overview of crop and livestock breeding. Uppsala, SLU. Ebook, ISBN 978-91-637-5757-0

Lehrman, A. (red.). 2014. Framtidens mat – om husdjursavel och växtförädling. Uppsala, SLU. ISBN 978-91-637-5758-7(web), ISBN 978-91-981907-0-0 (tryck)

Geleta, M., Zhu, L.H., Stymne, S., Lehrman, A., & Hansson, S.O. 2014. Domestication of Lepidium campestre as part of Mistra Biotech, a research programme focused on agro-biotechnology for sustainable food, in Batello, C., Wade, L., Cox, S., Pogna, N., Bozzini, A., & Choptiany, J. (Eds.) Perennial crops for food security. Proceedings of the FAO expert workshop, Rome, Italy, 28-30 August 2013 (pp. 141-147). FAO, Italy.

Torp, M, Lehrman, A, Stenberg, JA, Julkunen-Tiitto & Björkman, C. 2013. Performance of an herbivoroud leaf beetle (Phratora vulgatissima) on Salix F2 hybrids: The importance of phenolics. Journal of Chemical Ecology 39: 516-24

Lehrman, A, Boddum, T, Stenberg, JA, Orians, CM & Björkman, C. 2013. Constitutive and herbivore-induced systemic volatiles differentially attract an omnivorous biocontrol agent to contrasting Salix clones. AoB PLANTS 5: 1-8

Lehrman, A, Torp, M, Julkunen-Tiitto, R, Stenberg, JA, & Björkman, C. 2012. Estimating direct resistance in willows against a major insect pest (Phratora vulgatissima) comparing life history traits. Entomologia Experimentalis et Applicata 144: 93-100

Åhman I, Lehrman A, & Ekbom B. 2009. Impact of herbivory and pollination on performance and competitive ability of oilseed rape transformed for pollen beetle resistance. Arthropod-Plant Interactions 3: 105-113

Lehrman A & Johnson K. 2008. Swedish farmers attitudes, expectations and fears in relation to growing genetically modified crops. Environmental Biosafety Research 7: 153-162

Lehrman A, Åhman I, & Ekbom B. 2008. Effect of pea lectin expressed Transgenically in oilseed rape on pollen beetle life-history parameters. Entomologia Experimentalis et Applicata 127: 184-190

Lehrman A, Åhman I, & Ekbom B. 2007. Influence of Pea Lectin Expressed Transgenically in Oilseed Rape (Brassica napus) on Adult Pollen Beetle (Meligethes aeneus). Journal of Applied Entomology 131: 319-325

Lehrman A, 2007. Does Pea Lectin Expressed Transgenically in Oilseed Rape (Brassica napus) influence Honey Bee (Apis mellifera) Larvae? Environmental Biosafety Research 6

Lehrman A, 2007. Oilseed rape transformed with a pea lectin gene. Target and non-target insects, plant competition, and farmer attitudes. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae no 2007:95 (PhD thesis)

Länkar


Kontaktinformation
Koordinator vid Institutionen för växtproduktionsekologi; Enheten för jordbruksbioteknologi och miljöetik
Telefon: 018-672232
Postadress:
Institutionen för växtproduktionsekologi
75007 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala