CV-sida

Anne-Charlotte Olsson

Anne-Charlotte Olsson

Presentation

Forskningsområde

Tekniska system för konventionell och ekologisk grisproduktion. Systemlösningar med avseende på välfärd, beteende, produktion, hälsa (särskilt klövhälsa), emissioner, arbetsmiljö och ekonomi.

Undervisning

Inhysning av grisar, produktionsstatistik, boxbehovsberäkningar, grisen och miljön, ekologisk grisproduktion, produktionsuppföljning (lantmästarprogrammet, agronomprogrammet, NOVA/BOVA/Nordplus-kursen "Sustainable Pig Production")

Forskning

Pågående forskningsprojekt

Samverkan

Sekreterare i Partnerskap Alnarps animaliegrupp

Bakgrund

Agronom

Doktor


Kontaktinformation
Försöksledare vid Institutionen för biosystem och teknologi; Institutionen för biosystem och teknologi (VH), övergripande
Telefon: 040-415092
Arbetsbeskrivning: grisar, inhysning, inredning, ekologisk, ekogrisar, stallogistik
Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103
230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16, Alnarp

Publikationslista: