CV-sida

Annemieke Gärdenäs

Annemieke Gärdenäs

Presentation

Mer information finns på den engelska sidan.


Kontaktinformation
Forskare FLK vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Skoglig biogeokemi
Telefon: 018-672294
Postadress:
Box 7014
75007 Uppsala
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala