CV-sida

Annette Backhans

Annette Backhans
Jag är veterinär och arbetar med forskning och undervisning vid sektionen för gris- och fjäderfämedicin. Just nu är jag involverad i två olika forskningprojekt med olika inriktning men som har djurslaget gris som gemensam nämnare.

Presentation

Jag blev utexaminerad veterinär 1998 vid SLU, och har även högskoleexamen i biologi från Uppsala universitet. Efter examen arbetade jag inom flera olika veterinära områden, som distriktsveterinär, besiktningsveterinär och smådjursveterinär innan jag hamnade på Karolinska Institutet som försöksdjursveterinär. Där blev jag intresserad av forskning och 2006 sökte jag mig tillbaka till SLU där jag forskarutbildade mig på enheten för gris- och fjäderfäsjukdomar. 2011 disputerade jag med en avhandling om gnagare som smittspridare i gris- och fjäderfäbesättningar. Under och efter doktorandtiden har jag också undervisat veterinärstudenter i ämnet grismedicin. Efter disputationen har jag fortsatt med undervisning och forskning, och sedan 2012 är jag antagen som resident inom ECPHM (European college of porcine health management) för att bli europeisk specialist i grismedicin.

Forskning

MINAPIG (MINimizedAntimicrobial use in PIG production) är ett tvärvetenskapligt projet som syftar till att utvärdera strategier som ska minska antibiotikaanvändningen hos grisar. Projektet är ett samarbete mellan nio partner från sex olika länder: Sverige (SLU och SVA), Tyskland, Belgien, Frankrike, Danmark och Schweiz.

Karaktärisering av invasionsmekanismer hos Treponema bakterier.Bakterier av släktet Treponema hittas hos kor med digital dermatit och hos grisar i bogsår och öronnekroser. I det här projektet, som genomförs tillsammans med BVF (Anna Rosander) är målet att beskriva infektionsförloppet genom att hitta proteiner som är involverade i invasion av vävnaden i en vävnadsmodell.

Publikationer i urval

Backhans A, Jacobson M, Hansson I, Lebbad M, Lambertz ST, Gammelgård E, Saager M, Akande O, Fellström C.2012. Occurrence of pathogens in wild rodents caught on Swedish pig and chicken farms. Epidemiol Infect. 2012 Nov 23:1-7. [Epub aheadof print]

Backhans, A, Fellström,C. 2011. Rodents on pig and chicken farms – a potential threat to human and animal health. Infection Ecology & Epidemiology, Vol 2 (2012) incl Supplements

Backhans, A., Fellström, C., Thisted Lambertz, S. 2011. Occurrence of pathogenic Yersinia enterocolitica and Yersinia pseudotuberculosis in small wild rodents. Epidemiology and Infection139(8):1230-8.

Backhans, A., Jansson D.S., Aspàn A., Fellström, C. 2011. Typing of Brachyspira spp. from rodents, pigs and chickens on Swedish farms. Veterinary Microbiology 153, 156-162.

Backhans, A., Johansson, K.E., Fellström, C. 2010. Phenotypic and molecular characterization of Brachyspira spp. isolated from wild rodents. Environmental Microbiology Reports 2, 720-727.

Lebbad, M.,Mattsson, J.G., Christensson, B., Ljungström, B., Backhans, A., Andersson, J.O., Svärd, S.G. 2010. From mouse to moose: Multilocus genotyping of Giardia isolates from various animal species. Veterinary Parasitology 168, 231-239.

Pringle, M., Backhans, A., Otman, F., Sjölund, M.,Fellström, C., 2009, Isolation of spirochetes of genus Treponema from pigs with ear necrosis. Veterinary Microbiology 139,279-283.


Kontaktinformation
Universitetsadjunkt vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för gris- och fjäderfäsjukdomar
Telefon: 018-672912
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala
Sidansvarig: susanne.pettersson@lu.se