CV-sida

Barbro Ulén

Barbro Ulen
Professor emerita i vattenvårdslära Institutionen för Mark och Miljö, SLU.

Presentation

Aktuella projekt

  • Riskreducering av kritiska transportvägar för fosfor och pesticider från vanlig marin lerjord FORMAS (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
  • Lantbrukarens självvärdering och riskbedömning av växtnäringsförluster samt motåtgärder till låg kostnad Stiftelsen BaticSea2020

Ett urval av de senaste årens publikationer

Ulén, B. Stenbeg, M., Wesström, I. 2016. Use of a flashiness index to predict phosphorus losses from subsurface drains on a Swedish farm with clay soils. Journal of Hydrology 533, 3020-3027.

Ulén, B., Johansson ,G.  Kyllmar K., Stjernman Forsberg L, Torstensson, G. 2015. Lagged response of nutrient leaching to reduced surpluses at the field and catchment scale. Hydrological Processes 29, 3020-3027.

Schoumans, OF., Chardon, WJ., Bechmann, ME., Gascuel-Odoux C., Hofman, G, Kronvang, B., Rubaek, GH., Ulén, B., Dorioz, J-M, 2014. Mitigation Options to reduce phosphorus losses from the agricultural sector and improve surface water quality: A review. Science of the Total Environment 468-469, 1255-1266

Ulén, B, Etana A. 2014. Phosphorus leaching from clay soils can be counteracted by structure liming. Acta Agriculturae Scandinavica B, Soil and Plant Science 64, 425-433.

Ulén, B., Wesström, I., Johansson, G., Stjernman Forsberg L 2014. Recession of phosphorus and nitrogen concentrations in tile drainage after high poultry manure applications in two consecutive years. Agricultural Water Management 146, 208-217.

Ulén, B., Larsbo, M., Kreuger, J., Svanbäck, A. 2014. Spatial variation in herbicide leaching from a marine clay soil via subsurface drains, Pest Management Science 70, 405-414.

Johannesson, KM., Kynkäänniemi, P., Ulén, B. Weisner, SEB, Tonderski KS 2014. Phosphorus and particle retention in constructed wetlands – a catchment comparison, Ecological Engineering

Parvage, MM., Ulén, B Kirchmann H. 2014. Are horse paddocks treatening water quality through excess loading of nutrients? Journal of Environmental Management 147, 306-313

Ulén, B., Eriksson, A. K., Etana A. 2013. Nutrient leaching from clay soil monolites with variable past manure inputs. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 176, 883-891.

Eriksson, A-K., Ulén, B., Berzina, L., IItal, A., Janssons, V., Anatanas Sigitas Sileika A. & Toomsoo, A. 2013. Phosphorus in agricultural soils around the Baltic Sea – comparison of laboratory methods as indices for phosphorus leaching to waters. Soil Use and Management Suppl. 29, Suppl 5-14.

Kynkäänniemi, P., Ulén, B., Torstensson, G., Tonderski, K. 2013. Phosphorus retention in a constracted wetland receiving agricultural drain water. Journal of the Environmental Water Quality 42, 596-605.

Svanbäck, A., Ulén, B., Etana A., Bergström, L. Kleinmann, PJA, Mattsson, L. 2013. Influence of soil phosphorus and manure on phosphorus leaching in Swedish topsoils. Nutrient Cycling in Agroecosystems 96, 133-147. 

Urval av bokkapitel, häften och rapporter som används vid extern utbildning

Ulén B, Djodjic F, Bučienė A, & Mašauskienė A 2012. Phosphorus load from agricultural land to the Baltic Sea. In (Jacobsson, C., editor) Sustainable agriculture, Baltic University Uppsala pp 82-101, ISBN 978-91-86189-10-5.

Kynkäänniemi., P., Johanesson, K.,Tonderski K, Ulén B. 2012 Fånga fosforn. (broschyr 28 pp)

Ulén. B., Pietrzak, S & Tonderski, K 2014. Booklet 87 pages  Self-evaluation of farms for improved nutrient management and minimized environmental impact.


Kontaktinformation
Extern resurs vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Vattenvård
Telefon: 073-3398819
Arbetsbeskrivning: <p> Forskning, undervisning och miljöövervakning av förluster av växtnäringsämnen, främst fosfor, och bekämpningsmedel från jordbruksmark. </p> <p> Arbetet bedrivs i laboratorie- lysimeter- fält- gårds- och avrinningsområdesskala. Några aktuella projekt: <ul> <li>Åtgärder för att minska fosforläckage till Östersjön</li> <li>Förbättrat riskindex för fosfor </li> <li>Fånggröda för fosfor </li> <li>Läckage av bekämpningsmedel i Mälardalen </li> <li>Specialutformade våtmarker för minskad fosfortransport</li> <li>Miljöhänsyn vid hästhållning</li> </ul> </p>
Postadress:
Box 7014
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala
Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se