CV-sida

Bengt-Ove Rustas

Bengt-Ove Rustas

Presentation

Forskningsintressen:

  • Idisslarnutrition
  • Precisionsutfodring
  • Metoder för (automatisk) mätning av individuell djurrespons på näringstillförsel och skötsel

Mål med min forskning:

Utveckla metoder för foderstyrning baserat på mjölkkors individuella behov syftande till ett mer ekonomiskt utnyttjande av foderresurser och minskad miljöbelastning från mjölkproduktionen.

Forskningskompetens:

Design och analys av försök med växande och mjölkande nötkreatur

Aktiviteter/uppdrag i akademiska omvärlden:

  • Samordnare för forskning, undervisning och besök vid Lövsta forskningscentrum
  • Ingår i organisationskommittén för "Nordic Feed Science Conference"

Undervisning

Undervisar i grundkurser för agronomstudenter, handleder examensarbeten inom agronomprogrammet.

Forskning

Pågående forskningsprojekt:

Titel Projektansvariga
Sambandet mjölkurea-PBV-urinkväveutsöndring – hur mycket påverkar foderstatens mineralinnehåll och inomdygnsvariationen?  Torsten Eriksson 
Proteinvärdering med vätesulfid  Torsten Eriksson  
Kornas dricksvattenintag som mått på foderkonsumtion, optimal mjölkureahalt och hälsotillstånd Torsten Eriksson 
Utveckling av modeller för NorFor plan för beräkning av optimal utfodringsnivå till högt avkastande mjölkkor i

Skandinavien

Jan Bertilsson
Indikatorer för positiv välfärd hos mjölkkor: putsbeteende och användande av mekaniska borstar som möjliga mått för praktisk

välfärdsbedömning

Linda Keeling

Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV); Fodervetenskap
Telefon: +4618671663, +46722446955
Postadress:
Box 7024
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala