CV-sida

Berihu Welderufael

Jag är doktorand i Europeiska forskarskolan i husdjursgenetik (EGS-ABG) under överinseende av prof. DJ de Koning från SLU och Dr Ole F. Christensen från Århus Universitet.

Presentation

Min forskning och utveckling ligger främst på området för kvantitativ genetik med särskild inriktning på modellering av genetiska utvärderingar, uppskattning av genetiska parametrar och Markov Chain Monte Carlo (MCMC).

Forskning

Just nu arbetar jag med doktorandprojektet - "Avelsvärdering för resistens mot och förmåga att återhämta sig från mastit". Det doktorandprojektet har pågått sedan september 2012.

Syftet med projektet är att förbättra den genetiska bedömningen av juverhälsa genom att införa en ny longitudinell metod. I dagens avelsvärdering av juverhälsa, så beaktas endast benägenheten för att få mastit. I vår forskning vill vi också inkludera återhämtningen i analysen. Tanken är att i framtiden kommer avelsvärderingen av juverhälsa innehålla information om hela sjukdomsförloppet. I

detta projekt utvecklar vi en metod för att hitta så mycket genetisk information som möjligt genom att analysera förändringar som varje ko genomgår under laktering. Genom att studera exempelvis celltal från hela laktationen kan vi samtidigt analysera både benägenheten för att få mastit och för att återhämta sig.

Bakgrund

Utbildning och examina

 • 2007 - 2009      
  Master of Science. Examen inom husdjursgenetik (EM-ABG). Wageningen University och norska universitet biovetenskap
 • 2001 – 2005     
  Bachelor of Science. Examen med distinktion inom djurvetenskap. Alemaya University, Etiopien

Tjänster

 • 2009 - 2012      
  Undervisade på kandidatnivå inom djuruppfödning, djurgenetik och biostatistik. Mekelle University, Etiopien
 • 2006 - 2007      
  Graduate Assistant, Mekelle universitet, Etiopien
 • 2005 - 2006      
  District Husdjurproduktion Expert. Tigray Agricultural Bureau, Etiopien

Kontaktinformation

Publikationslista: