CV-sida

Bingjie Li

Bingjie Li
Jag är doktorand och min forskning handlar om fenotypiska och genomiska indikatorer för fodereffektivitet hos mjölkkor.

Presentation

Mina doktorandstudier bedrivs inom ramen för forskarskolan Erasmus Mundus European Graduate School in Animal Breeding and Genetics (EGS-ABG) med SLU i Sverige som första land och Århus Universitet i Danmark som andra land. Mitt forskningsprojekt ingår i det nordiska projektet "Feed Utilization in Nordic Cattle (FUNC)."

Forskning

Mitt doktorandprojekt utgör en del av det nordiska fodereffektivitetsprojektet som syftar till att skatta den genetiska variationen i olika mått på fodereffektivitet (FE) och att kunna inkludera FE som en mätegenskap i avelsprogrammen i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Genetiska korrelationer till andra viktiga egenskaper i avelsmålet såsom produktion-, reproduktion- och hälsoegenskaper kommer att undersökas och beaktas. Säkerheten på genomiska avelsvärden för FE-relaterade egenskaper kommer att skattas, och potentiella QTLs för FE kommer att studeras med hjälp av Genome Wide Association Studies (GWAS).

Bakgrund

Utbildning och examina

  • 2013 – för närvarande PhD-student vid Institutionen för husdjursgenetik, Sveriges Lantbruksuniversitet, Sverige.
  • 2013 – för närvarande PhD-student vid Institutionen för molekylär biologi och genetik, Århus Universitet, Danmark.
  • 2013 Master "internship" vid Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Frankrike.
  • 2012-2013 Master studier i husdjursgenetik, AgroParisTech, Frankrike
  • 2011-2012 Master studier i husdjursgenetik, Norges miljö- och biovetenskapsuniversitet (NMBU), Norge.
  • 2007-2011 Kandidat studier (BSc) i Veterinärmedicin, Southwest University, Kina.

Publikationslista: