CV-sida

Birgitta Johansson

Presentation

Jag arbetar som forskare på SLU i Skara (Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) sedan 2002 och är i grunden husdjursagronom. Jag disputerade år 2000 vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård. Min avhandling handlar om mjölkningsrutiner och samspel mellan ko och kalv. Utöver mitt stora intresse för djur är jag väldigt intresserad av miljö- och uthållighetsfrågor och efter disputationen började jag jobba som försöksledare på Tingvalls försöksgård i Bohuslän, där HushållningsSällskapet drev ekologisk mjölkproduktion. Då var kravet på 100 % ekologiskt foder till idisslare aktuellt och vi studerade utfodringseffekter av ekologiska (närproducerade) foderstater på kornas produktion, hälsa och fysiologi.

Jag är även anställd av EPOK (SLUs Centrum för ekologisk produktion och konsumtion) på 25 % av tiden för att bevaka och informera om försöksverksamhet inom ekologisk nötkreatursproduktion.

Jag tillbringar min lediga tid med familjen och våra hästar, katter och hund. Nuförtiden spenderas mycket fritid som "ponnymamma".

Forskning

När jag kom tillbaka till SLU fortsatte jag att arbeta med ekologisk mjölkproduktion och närproducerade foderstater med bl.a. raps och åkerböna som proteinkällor och vitaminförsörjning av mjölkkor i ekologisk produktion. De senaste åren har jag huvudskaligen haft projekt på Götala nöt- och lammköttscentrum om närproducerade proteinfodermedel till unga kalvar.


Kontaktinformation