CV-sida

Birgitta Svensson

Presentation

Forskningsområde

Produktionssystem för bärväxter, plantkvalitet, växtskydd i bär

Undervisning

Produktion av bärväxter för hortonomer och trädgårdsingenjörer

Forskning

Pågående forskningsprojekt

Ekologiska odlingssystem i buskblåbär, finansierat av SLU Ekoforsk, 2014-2016

Odling av smultron i substrat finanisieras av Kiviks Musteri och Partnerskap Alnarp

Förebygg och begränsa etablering på gårdsnivå av den allvarliga fruktflugan Drosophila suzukii genom hygienåtgärder ( i samverkan med HIR Skåne) finansieras av Tillväxt Trädgård och LRF Trädgård Bärsektionen

Bekämpningsstrategier för hållbar produktion av jordgubbar i substrat SAMT
Mikroorganismer i samspel med växtnäringsprodukt för hållbara odlingssubstrat mot rotsjukdomar hos tunnelodlade jordgubbar, finansieras av SLF, Partnerskap Alnarp, Tillväxt Trädgård och LRF Trädgård Bärsektionen

Bakgrund

Hortonomexamen 1976


Kontaktinformation

Publikationslista: