CV-sida

Birgitta Svensson

Birgitta Svensson

Presentation

Forskningsområde

Produktionssystem för bärväxter, plantkvalitet, växtskydd i bär

Undervisning

Produktion av bärväxter för hortonomer och trädgårdsingenjörer

Forskning

Pågående forskningsprojekt

Ekologiska odlingssystem i buskblåbär, finansierat av SLU Ekoforsk, 2014-2016

Odling av smultron i substrat finanisieras av Kiviks Musteri och Partnerskap Alnarp

Förebygg och begränsa etablering på gårdsnivå av den allvarliga fruktflugan Drosophila suzukii genom hygienåtgärder ( i samverkan med HIR Skåne) finansieras av Tillväxt Trädgård och LRF Trädgård Bärsektionen

Bekämpningsstrategier för hållbar produktion av jordgubbar i substrat SAMT
Mikroorganismer i samspel med växtnäringsprodukt för hållbara odlingssubstrat mot rotsjukdomar hos tunnelodlade jordgubbar, finansieras av SLF, Partnerskap Alnarp, Tillväxt Trädgård och LRF Trädgård Bärsektionen

Bakgrund

Hortonomexamen 1976


Kontaktinformation
Försöksledare vid Institutionen för biosystem och teknologi
Telefon: 0705-436438
Arbetsbeskrivning: Odlingssystem i jordgubbar, hallon, björnbär, blåbär. Integrerat och ekologiskt växtskydd i bär. Interregprojekt Climafruit
Postadress:
SLU Rånna
541 91 Skövde

Publikationslista: