CV-sida

Brian Danley

Brian Danley
Doktorand på skogsekonomi i SLU Umeå.

Undervisning

Gäst föreläsare: "Standard Policy Instruments to Correct Externalities" in Environmental Economics, kandidat nivå, 2014 (3 timmar). in English

Gäst föreläsare: "Introduktion till konsumentteori" i mikroekonomi, 2016. (4 timmar). på Svenska

Assistent och gäst föreläsare: "Economic Policy Instruments and Public Consequences of Private Forest Management" Svensk och internationel skogspolitik, masters nivå, 2014, 2015, 2016 (4 timmar). in English

Forskning

miljöaltruism, frivilliga bidrag till allmännytta, skogspolitik (policy), naturhänsyn i trakthyggesbruk och ekosystemtjänster

Samverkan

CERE (Center for Environmental and Resource Economics)

Bakgrund

Forskningsassistant, Kauffman Foundation for Entrepreneurship. 2011-2013. 

Masters of Arts, University of Kansas, 2013.

(Se CERE sidan för mer info)

Publikationer i urval

Danley, B., Widmark, C., 2016. "Evaluating conceptual definitions of ecosystem services and their implications." Ecological Economics, 126, pp. 132-138. 


Kontaktinformation
Doktorand vid Institutionen för skogsekonomi
Telefon: 0720030617
Postadress:
Inst för skogsekonomi,
90183 UMEÅ
Besöksadress: Petrus Laestadius väg, Umeå