CV-sida

Carin Sjöstedt

Forskare på Institutionen för Mark och Miljö, Markkemi, campus Ultuna.

Presentation

Jag är intresserad av speciering av (halv)-metaller i miljön, både i vatten och i jordar. Jag är specialiserad i teknikerna EXAFS (röntgenspektroskopi) och geokemisk modellering, men har även använt andra tekniker såsom PCCS, cross-flow ultrafiltrering, dialys, SEM, AAS, jon-selektiv elektrod. (Halv)-metaller som jag studerat är aluminium, järn, bly, arsenik, antimon, koppar, krom, kisel, zink och  molybden.

Undervisning

Föreläsare MV0205 Soil and Water Chemistry

Labb- och fälthandledare MV0192 and MV0202/MV0203 Markvetenskap

Handledare uppsatser BI1254

Forskning

Speciering av bly, arsenik och krom i förorenade svenska jordar med hjälp av röntgenspektroskopi och geokemisk modellering. (Del av Åsa Lövs doktorandprojekt, huvudhandledare Dan B. Kleja)

Geokemisk modellering av potentiella försurningseffekter på ytvatten orsakat av skörd av skogsbiomassa (med Stefan Löfgren, Jon Petter Gustafsson, Bengt Olsson, och Therese Zetterberg, IVL)

Bakgrund

Post-doc SLU 2015-2017, Mark och Miljö, Markkemi.

Post-doc KTH 2013, Institutionen för Kemi hos Prof. Inger Odnevall Wallinder och Susanna Wold. "Antimonnanopartiklar i olika saltlösningar".

Teknologie doktor 2012, KTH, Institutionen för Mark- och vattenteknik. ” Iron and aluminium speciation in Swedish freshwaters. Implications for geochemical modelling” Huvudhandledare Prof. Jon Petter Gustafsson.

Magister i Miljövetenskap, inriktning kemi 2008. Stockholms Universitet

 

Handledning

Doktorand Charlotta Tiberg, SLU. Biträdande handledare. Klar maj 2016.

Doktorand Åsa Löv, SLU. Biträdande handledare.

Masterstudent Zarah Olivecrona. Ämnesgranskare. Klar 2016.

Masterstudent Bo Sha. vt-2017

Publikationer i urval

Löv, Å., Sjöstedt, C., Larsbo, M., Persson, I., Gustafsson, J.P., Cornelis, G., Kleja, D. B. (2017) "Solubility and transport of Cr(III) in a historically contaminated soil – Evidence of a rapidly reacting dimeric Cr(III) organic matter complex" Chemosphere https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.09.088

 

Larsson, M. A., Persson, I., Sjöstedt, C. and Gustafsson, J.P. (2017). "Vanadate complexation to ferrihydrite: X-ray absorption spectroscopy and CD-MUSIC modelling". Environmental Chemistry. http://dx.doi.org/10.1071/EN16174

 

Suresh Kumar, P., Flores, R.Q., Sjöstedt, C., and Önnby, L. (2016). “Arsenic adsorption by iron-aluminium hydroxide coated onto macroporous supports: Insights from X-ray absorption spectroscopy and comparison with granular ferric hydroxides”. Journal of Hazardous Materials 302, 166-174.

 

Herting, G., Jiang, T., Sjöstedt, C., and Odnevall Wallinder, I. (2014). ”Release of Si from silicon,a ferrosilicon (FeSi) Alloy and a synthetic silicate mineral in simulated biological media”. PLoS ONE 9(9): e107668.

 

Gustafsson, J.P., Persson, I., Geranmayeh Oromieh, A., van Schaik, J.W.J., Sjöstedt, C., and Berggren Kleja, D. (2014). “Chromium(III) complexation to natural organic matter: mechanisms and modeling”. Environmental Science & Technology 48 (3), 1753-1761.

 

Baken, S., Sjöstedt, C., Gustafsson, J.P., Seuntjens, P., Desmet, N., De Schutter, J., and Smolders, E. (2013). “Characterisation of hydrous ferric oxides derived from iron-rich groundwaters and their contribution to the suspended sediment of streams”. Applied Geochemistry 39, 59-68.

 

Tiberg, C., Sjöstedt, C., Persson, I., and Gustafsson, J.P. (2013). ”Phosphate effects on copper(II) and lead(II) sorption to ferrihydrite”. Geochimica et Cosmochimica Acta 120, 140-157.

 

Sjöstedt, C., Andrén, C., Fölster, J., and Gustafsson, J.P. (2013). “Modelling of pH and inorganic aluminium after termination of liming in 3000 Swedish lakes”. Applied Geochemistry 35, 221-229.

 

Sjöstedt, C., Persson, I., Hesterberg, D., Berggren Kleja, D., Borg, H., and Gustafsson, J.P. (2013). ”Iron speciation in soft-water lakes and soils as determined by EXAFS spectroscopy and geochemical modelling”. Geochimica et Cosmochimica Acta 105, 172-186.

 

Sjöstedt, C.S., Köhler, S.J., and Gustafsson, J.P. (2010). ”Chemical equilibrium modeling of organic acids, pH, aluminium, and iron in Swedish surface waters”. Environmental Science and Technology 44, 8587-8593.

 

Sjöstedt, C., Wällstedt, T., Gustafsson J. P., and Borg H. (2009). ”Speciation of aluminium, arsenic and molybdenum in excessively limed lakes”. Science of the Total Environment 407, 5119-5127.

 


Kontaktinformation