CV-sida

Carl Helander

Min forskning innefattar områdena avel, utfodring, management, köttkvalitet och företagsekonomi med fokus på lammproduktion.

Presentation

Agronomie doktor sedan 2014.

Undervisning

Föreläser om lammproduktion för agronomer, lantmästare och veterinärer. Handleder studenter, främst blivande husdjursagronomer.

Forskning

Min forskning innefattar områdena avelsvärdering, utfodring, management, köttkvalitet och företagsekonomi med fokus på lammproduktion.

Aktuella projekt:

- Ekonomiskt uthålliga produktionssystem för svensk lammproduktion

- Avelsvärden för korsningsfår

- Ökad kunskap om svensk lammköttskvalité

Bakgrund

Agronomexamen från SLU 2009

PhD från SLU 2014


Kontaktinformation