CV-sida

Carl-Johan Syrén

Carl-Johan Syrén

Kontaktinformation
Systemutvecklare vid Biblioteket; Biblioteket, ledning och administration
Telefon: 018 671088
Arbetsbeskrivning: Utveckling,administration av system och databaser.
Postadress:
SLU-biblioteket, Box 7071
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 12, Uppsala