CV-sida

Carolina Rodriguez Gonzalez

Carolina Rodriguez Gonzalez

Presentation

Jag är Agronom med kunskaper i Agroekologi och hållbara produktionssystem. Jag är intresserad av holistiska och tvärvetenskapliga sätt att förstå ekosystemtjänster, diversifierade odlingssystem och att utveckla hållbara agroekosystem.

Forskning

Mitt doktorandprojekt fokuserar på att identifiera effekterna av diversifiering i agroekosystem i södra Sverige. Syftet med projektet är att erkänna värdet av ekosystemtjänster i jordbrukssystem och vilka sorts tjänster som förlöses av diversifiering. Utgångspunkten för studien är att använda olika synvinklar och metoder för att länka alla hållbarhetens pelare 1) Kvantifiera och kartlägga diversifiering av grödor på landskapsnivå. 2) analysera synergier och avvägningar mellan olika typer av ekosystemtjänster och otjänster i diversifierade odlingssystem; och 3) generera kunskap och riktlinjer för utformning, genomförande och förvaltning av diversifierade odlingssystem, som bygger på kunskap från jordbrukare och forskare. Studien fokuserar också på förståelse för hur ökad diversifiering av grödor kan förbättra agroecosystems resiliens i regionen.

Några huvudteman I min studie:

  • Ekosystemtjänster
  • Funktionell biodiversitet
  • Deltagande metoder för att förstå begränsningar och hinder för att anta diversifiering av grödor
  • Bedöma effekterna av diversifiering av grödor inom ramen för hållbar utveckling

 

Bakgrund

Jag är doktorandkandidat i jordbruksvetenskap på SLU vid institutionen för biosystem och teknologi. Jag har en Bachelor i Agronomi från Universidad Nacional i Colombia och en Master i Agroekologi från SLU. Under min masteruppsats var jag inblandad i en deltagande aktionsforskningsprojekt från EU (Climate-CAFE). Syftet var att förstå lantbrukarnas uppfattningar om klimatförändringar och utveckla strategier för anpassning. Jag har erfarenhet av att arbeta i Colombia och Sverige med olika ämnen och frågor som rör både säsongsbetonad och tropisk växtodling, naturliga och sociala interaktioner. Under min akademiska resa har jag utvecklat nya färdigheter och perspektiv som omfattar teorier och metoder både i naturvetenskap och samhällsvetenskap som jag tillämpar i mitt nuvarande forskning.

Länkar


Kontaktinformation
Doktorand vid Biosystem och teknologi
Telefon: +4640-415298
Arbetsbeskrivning: Diversifiering, hållbarhet, odlingssystem, ekosystemtjänster.
Postadress:
Biosystem och teknologi
230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 14, Alnarp

Publikationslista: