CV-sida

Cecilia Larsson

Cecilia Larsson
Utredare vid AgriFood Economics Centre.
Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Utredare vid Institutionen för ekonomi; Analysgruppen
Postadress:
Inst för ekonomi, Box 7013
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls hus, Ulls väg 27, Lund