CV-sida

Cecilia Öxell

Presentation

Jag tillhör temagruppen Urban vegetation och arbetar som universitetsadjunkt med inritning mot växtkännedom och vegetationsbyggnad. Jag är utbildad landskapsingenjör vid SLU i Alnarp och har även en magister i landskapsplanering.   

Undervisning

Jag har undervisat i och haft kursansvar för kurser inom ämnet växtkännedom och vegetationsbyggnad sedan 2007. 

Jag handleder examensarbete för studenter på främst programmen för landskapsarkitekter, landskapsingenjörer och trädgårdsingenjörer.

Forskning

Jag är särskilt intresserad av biologisk mångfald i urban miljö och verksam i projekt som rör biologisk mångfald i privata trädgårdar. Pågående projekt innefattar bland annat inventering av privat trädgårdsmark och beteendepåverkan för att främja biodiversitet i denna typ av miljö.

Publikationer i urval

Levinsson, A., Konijnendijk Van den Bosch, C., Fransson, AM., and Öxell, C. (2015). Visual assessment of establishment success in urban Prunus avium (L.) and Quercus rubra (L.) in relation to water status and morphological characteristics. Urban Forestry & Urban Greening 14(2):218-224

Delshammar, T., Östberg, J. & Öxell, C. 2015. Urban Trees and Ecosystem Disservices – a Pilot Study Using Complaints Records from Three Swedish Cities. Arboriculture & Urban Forestry. 41(4): 187–193

Öxell, Cecilia (2011) Björkar för Norrland. Trädgård i Norr, Piteå

Öxell, Cecilia (2010) Betula- Några odlingserfarenheter från Sydskandinavien, Dansk Dendrologisk Årsskrift

Öxell, Cecilia (2010) Stadsträd för framtiden: Björk, Gröna Fakta, Movium, SLU Alnarp 

Wahlsteen, Eric och Öxell, Cecilia (2009) Japanska växter ut ordningen Fagales, Lustgården, Lidingö.

Öxell, Cecilia; Sjöman, Henrik (2008) Björk- Inte bara vita stammar, Lustgården, Lidingö.


Kontaktinformation