CV-sida

Cecilia Wolff

Cecilia Wolff

Presentation

Jag arbetar med epidemiologiska frågeställningar i olika projekt.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet
Telefon: 018-671984
Postadress:
BVF, Bakteriologi och livsmedelssäkerhet, Box 7036
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala