CV-sida

Cecilia Wolff

Cecilia Wolff

Presentation

Mitt doktorandprojekt var ett nordiskt samarbete där vi utvärderade sjukdomsregister och -rapportering för mjölkkor i Danmark, Finland, Norge och Sverige för främst produktionsrelaterade sjukdomar. Efter forskarexamen har jag arbetat med epidemiologiska frågeställningar i olika projekt.

Forskning

Projektet jag arbetar med syftar till att hitta verktyg för att förbättra smittskydd och sjukdomsläge i ugandiska nötkreatursbesättningar. Det gör vi dels genom att undersöka förekomsten av några vanliga infektionssjukdomar och vilka riskfaktorer som finns utifrån hur bönderna håller sina djur. Och dels genom att studera bönders attityder, beteende och värderingar för att kunna ge rekommendationer om vilka smittskyddsåtgärder som har bäst förutsättningar för att vara genomförbara och effektiva för olika typer av besättningar.

Bakgrund

Utbildning och examina
Veterinärexamen 2006 Veterinärmedicine doktor 2012

Tjänster
Distriktsveterinär 2006-2007
Doktorand och adjunkt, inst. f. kliniska vetenskaper, SLU, 2007-2012
Forskare och adjunkt, inst. f. kliniska vetenskaper, SLU, 2012-2013
Biträdande statsveterinär, SVA, 2013
Postdoktor, inst. f. kliniska vetenskaper, SLU, 2013-2014
Postdoktor och sedan forskare, inst. f. biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU, 2014-2017

Publikationer i urval

C Wolff, U Emanuelson, A Ohlson, S Alenius, N Fall, 2015. Bovine respiratory syncytial virus and bovine coronavirus in Swedish organic and conventional dairy herds. Acta Veterinaria Scandinavica 57(2).

C Wolff, A Egenvall, S Hanche-Olsen, G Gröndahl. 2014. Spatial and temporal distribution of incidence of acquired equine polyneuropathy in Norway and Sweden, 1995–2012. BMC Veterinary Research 10 (265).

M Espetvedt*, A Lind*, C Wolff*, S Rintakoski, A-M Virtala, A Lindberg, 2012. Nordic dairy farmers' threshold for contacting a veterinarian and consequences for disease recording. Mild clinical mastitis as an example. *shared first authorship. Preventive Veterinary Medicine 108, 114-124.

C Wolff, M Espetvedt, A.K. Lind, Simo Rintakoski, A Egenvall, A Lindberg, U Emanuelson, 2012. Completeness of the disease recording systems for dairy cows in Denmark, Finland, Norway and Sweden with special reference to clinical mastitis. BMC Veterinary Research 8(1):131.

C Wolff, M Stevenson, U Emanuelson, A Egenvall, A Lindberg, 2011. Spatial patterns of recorded mastitis incidence and somatic cell counts in Swedish dairy cows: implications for surveillance. Geospatial Health 6(1), 117-123.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet
Telefon: 018-671984
Postadress:
BVF, Bakteriologi och livsmedelssäkerhet, Box 7036
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala