CV-sida

Charlotta Porsö

Presentation

I mitt doktorandprojekt studerar jag klimateffekterna av att producera och använda pellets från olika alternativa råvaror som t.ex. salix, poppel och grot ur ett livscykelperspektiv. Pelletssystemens påverkan på temperaturen beräknas över tid där kolflöden mellan mark, biomassa och atmosfär inkluderas utöver växthusgasutsläpp från produktionssystemet.

Undervisning

Jag är bland annat delaktig i undervisning inom livscykelanalys (LCA) på institutionen för energi och teknik

Bakgrund

  • Civilingenjör, Energisystem, Uppsala universitet, 2010

Publikationer i urval

Porsö, C., Mate, R., Vinterbäck, J. & Hansson, P.-A. (2016). Time-Dependent Climate Effects of Eucalyptus Pellets Produced in Mozambique Used Locally or for Export. Bioenergy Research, pp. 1-13

Porsö, C. & Hansson, P.A. (2014). Time-dependent climate impact of heat production from Swedish willow and poplar pellets - In a life cycle perspective. Biomass & Bioenergy, 70, pp. 287-301

Ericsson, N., Porsö, C., Ahlgren, S., Nordberg, Å., Sundberg, C. & Hansson, P.-A. (2013). Time-dependent climate impact of a bioenergy system – methodology development and application to Swedish conditions. GCB Bioenergy, 5(5), pp. 580-590

Alakangas, E., Junginger, M., van Dam J., Hinge, J., Keränen, J., Olsson, O., Porsö, C., Martikainen, A., Rathbauer, J., Sulzbacher,  L., Vesterinen, P.  & Vinterbäck, J. (2012). EUBIONET III—Solutions to biomass trade and market barriers. Renewable and Sustainable Energy Reviews 16(6), pp.  4277– 4290'

Porsö, C.  (2010) The effect of new raw materials on pellet prices. Examensarbete. Sveriges Lantbruksuniversitet


Kontaktinformation