CV-sida

Charlotta Warmark

Charlotta Warmark är biolog med tvärvetenskaplig inriktning och arbetar som konsulent på CBM samt som lokal miljösamordnare vid miljöcertifikatet för CBM, Artdatabanken och Ekologicentrum. Jobbar även med viss informationsverksamhet vid CBM, tex med webbsidan.

Presentation

Charlotta Warmarks intresseområden är inom miljö- och hållbar utveckling ur ett internationellt och nationellt perspektiv med inriktning mot bl.a. traditionell och lokal kunskap kopplat till hållbart nyttjande av biologisk mångfald, entrepenörskap, hållbar livsstil, produktion och konsumtion och lärande för hållbar utveckling. 

Charlotta arbetar också sedan 2012 som miljösamordnare på CBM och ArtDatabanken och deras genensamma miljöledningssytem med Ekologicentrum, certiferat enligt ISO 14001 sedan 2013.

Charlotta är en av två webbmasters för CBM:s hemssida samt arbetar med frågor kopplade CBM:s informationsverksamhet.

Samverkan

Som konsulent på CBM har Charlotta Warmark främst arbetat inom regergingsuppdraget Naptek rörande Sveriges genomförande av artikel 8j och 10c, FN-konventionen om biologisk mångfald rörande lokal och traditionell kunskap. Förenklat uttryckt bevarande tradtionell ekologisk kunskap (TEK) och av äldre tiders kunskap om hållbar användning av naturresurser. Inom Naptek har hon främst arbetat med projekt som rör TEK och entrepenörskap och företagande, hur svenska myndigheter ska implementera TEK samt lärande för hållbar utveckling kopplat till TEK.


Kontaktinformation
Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se