CV-sida

Christopher Malefors

Christopher Malefors
Min forskning fokuserar på hur livsmedelssystemet kan bli mera hållbart genom minskning av matsvinn i storkök och restauranger.

Presentation

Mitt fokus är främst på matsvinnsmätning och uppföljning samt analyser av åtgärder som kan kopplas till minskning av matsvinn inom storkök och restauranger.

Forskning

AVARE - Värdeskapande i en resurseffektiv livsmedelskedja 2018-2021. Med fokus på hur livsmedelskedjan kan bli mer hållbart genom minskat matsvinn i restauranger och storkök.

Bakgrund

Civilingenjör i System i Teknik och Samhälle.

Publikationer i urval

Malefors, C., Callewaert, P., Hansson, P.-A., Hartikainen, H., Pietiläinen, O., Strid, I., … Eriksson, M. (2019). Towards a Baseline for Food-Waste Quantification in the Hospitality Sector—Quantities and Data Processing Criteria. Sustainability, 11(13), 3541. https://doi.org/10.3390/su11133541

Eriksson, M., Malefors, C., Callewaert, P., Hartikainen, H., Pietiläinen, O., & Strid, I. (2019). What gets measured gets managed – Or does it? Connection between food waste quantification and food waste reduction in the hospitality sector. Resources, Conservation & Recycling: X, 4, 100021. https://doi.org/10.1016/j.rcrx.2019.100021

Steen, H., Malefors, C., Röös, E., & Eriksson, M. (2018). Identification and modelling of risk factors for food waste generation in school and pre-school catering units. Waste Management, 77, 172–184. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.05.024

Eriksson, M., Persson Osowski, C., Björkman, J., Hansson, E., Malefors, C., Eriksson, E., & Ghosh, R. (2018). The tree structure—A general framework for food waste quantification in food services. Resources, Conservation and Recycling, 130, 140–151. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.11.030

Eriksson, M., Persson Osowski, C., Malefors, C., Björkman, J., & Eriksson, E. (2017). Quantification of food waste in public catering services – A case study from a Swedish municipality. Waste Management, 61, 415–422. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2017.01.035

 


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för energi och teknik; Lantbrukets teknik och system
Telefon: +4618671816
Postadress:
Inst för energi och teknik, Box 7032
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala