CV-sida

Daniel Bergman

Daniel Bergman
Jag är veterinär och doktorand vid enheten för klinisk kemi. Mitt forskningsprojekt handlar om interferens i antikroppsbaserade analyser så som ELISA för hund och katt.

Presentation

Jag utbildade mig till veterinär i Uppsala med examen år 2015. Mitt forskningsintresse väcktes när jag som kandidat samarbetade med professor Wilhelm Engström, vilket ledde till en rad publicerade artiklar om IGF2-genen och epigenetisk reglering. Examensarbetet som jag gjorde vid University of Bath, England, handlade om genen Grb10 som tros fungera som en länk mellan miljöfaktorer under fosterutvecklingen och hälsa i vuxen ålder.

Efter en tids kringflackande med diverse vikariat bland annat på Gotland och i Härjedalen, där jag jobbade som officiell veterinär i samband med renslakt, återvände jag till Uppsala för att ta upp forskningstråden igen och 2016 påbörjade jag en doktorandtjänst på enheten för klinisk kemi.

Projektet rör interferens i immunbaserad diagnostik så som ELISA för hundar och katter. Att heterofila antikroppar hos människor kan störa laboratorieanalyser och leda till falskt positiva resultat har sedan många år beskrivits inom humanmedicinen, men väldigt lite är känt om problemet på veterinärsidan. Genom att studera deras förekomst hos sällskapsdjur och utveckla metoder för att eliminera interferensen kan vi minska risken för feldiagnosticeringar på kliniken. Forskningen gynnar både patienterna, som slipper att utsättas för olämpliga behandlingar, och kliniken, som kan fördela sin tid och sina resurser på ett bättre sätt. 

Projektet möjliggörs genom donationer från Svenska djurskyddsföreningen.

Handledning

Min handledargrupp består av Bodil Ström Holst och Helene Hamlin, SLU, samt Anders Larsson, Uppsala universitet.

Publikationer i urval

Bergman, D., Halje, M., Nordin, M., Engström, W., 2013. Review: Insulin-like growth factor 2 in development and disease. Gerontology doi: 10.1159/000343995

Halje, M., Nordin, M., Bergman, D., Engström, W., 2012. Review: The effect of insulin-like growth factor II in the regulation of tumour cell growth in vitro and tumourigenesis in vivo. In Vivo 26, 519–526.

Nordin, M., Bergman, D., Halje, M., Engström, W., Ward, A., 2014. Epigenetic regulation of the Igf2/H19 gene cluster. Cell Prolif. 47, 189–199. doi: 10.1111/cpr.12106


Kontaktinformation
Doktorand vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för klinisk kemi
Telefon: 018-671203
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls v 26, Uppsala