CV-sida

Daniel Bergman

Daniel Bergman
Jag är veterinär och doktorand med särskilt intresse för olika aspekter av immunologi, inklusive immunologiska test inom klinisk kemi och autoimmuna sjukdomsmekanismer.

Presentation

Min verksamhet rör forskning inom klinisk kemi och immunologi med tillämpning på sällskapsdjur. Jag har även en bakgrund inom veterinärt fältarbete med inriktning på djurskydd och livsmedelssäkerhet, framför allt hos ren.

Undervisning

Föreläser om endokrinologisk diagnostik och leverdiagnostik inom den klinikförberedande kursen (VM0072) på veterinärprogrammet. Har även föreläst om tolkning av immunologiska testresultat i doktorandkursen "Basic laboratory quality assurance for PhD projects".

Forskning

Klinisk kemi och immunologi

Inom sjukvård och medicinsk forskning används immunologiska metoder (t.ex. ELISA) för att mäta kliniskt relevanta proteiner och peptider. Dessa är särskilt viktiga för diagnostiken inom endokrinologi och reproduktion. Metoderna är dock känsliga för interferens, vilket leder till felaktiga testresultat och äventyrad patientsäkerhet.

I mitt doktorandprojekt studeras endogena antikroppar, så kallade heterofila antikroppar, hos sällskapsdjur som källa till interferens i immunologiska assays. Särskilt fokus läggs på hund. Interfererande antikroppar kan uppstå av olika skäl, men i många fall är etiologin troligen patologisk och kopplad till autoimmunitet.

Syftet med projektet är att öka kunskapen om prevalens och påverkan av interfererande antikroppar inom veterinärmedicin, samt att undersöka deras koppling till sjukdomsmekanismer. Min handledargrupp består av Bodil Ström Holst, Helene Hamlin och Anders Larsson.

Projektet finansieras av Svenska Djurskyddsföreningen, Agria och SKK forskningsfond, Thure F. och Karin Forsbergs stiftelse samt Jan Skogsborgs fond.

Epigenetik

Jag har tidigare publicerat reviewartiklar rörande epigenetiska sjukdomsmekanismer och epigenetisk reglering av präglade gener (gener som nedärvs från båda föräldrarna, men som endast uttrycks från ena genkopian). Fokus låg på hormonet Insulin-like growth factor 2 (IGF2) och dess receptor IGF2R. Av de cirka 150 exempel på präglade gener som är kända idag var dessa de två första att upptäckas. Arbetet leddes av professor Wilhelm Engström.

Förtroendeuppdrag

Vid sidan av det laborativa arbetet är jag även intresserad av forskning och forskarutbildning i allmänhet. Jag har varit ordförande i VH-fakultetens (VMF:s) doktorandråd (2019) och har även representerat doktorander i flera nämnder och råd, bland annat SLU:s forskarutbildningsråd (FUR) 2017-2018, Forskarutbildningsnämnden på VH-fakulteten (FUN-VH) 2017-2019 och i KV:s ledningsgrupp 2017-2019.

Bakgrund

Veterinärexamen, SLU, 2015. Examensarbete: "Grb10 and developmental programming: evaluation of a maternal diet restriction model during gestation".

Veterinärmedicine doktor, SLU, 2020. Avhandling:"Canine heterophilic antibodies".

Handledning

Emma Åhlén, examensarbete i veterinärmedicin 2018 (biträdande handledare), Camilla Bäckström, examensarbete i veterinärmedicin 2020 (huvudhandledare).

Publikationer i urval

Bergman, D., Bäckström, C., Hansson-Hamlin, H., Larsson, A. & Holst, B. S., 2020. Pre-existing canine anti-IgG antibodies: implications for immunotherapy, immunogenicity testing and immunoassay analysis. Scientific Reports 10:12696, doi: 10.1038/s41598-020-69618-3

Bergman, D., Larsson, A., Hansson-Hamlin, H., Åhlén, E. & Holst, B. S., 2019. Characterization of canine anti-mouse antibodies highlights that multiple strategies are needed to combat immunoassay interference. Scientific Reports 9:14521, doi: 10.1038/s41598-019-51228-3

Bergman, D., Larsson, A., Hansson-Hamlin, H. & Holst, B. S., 2019. Investigation of interference from canine anti-mouse antibodies in hormone immunoassays. Vet Clin Pathol. 48 (Suppl. 1):59–69. doi: 10.1111/vcp.12764

Bergman, D., Larsson, A., Hansson-Hamlin, H., Svensson, A. & Holst, B. S., 2018. Prevalence of interfering antibodies in dogs and cats evaluated using a species-independent assay. Vet Clin Pathol. 47 (2), 205-212, doi:10.1111/vcp.12612.

Bergman, D., Halje, M., Nordin, M., Engström, W., 2013. Insulin-like growth factor 2 in development and disease. Gerontology 59 (3), 240-249, doi: 10.1159/000343995

Nordin, M., Bergman, D., Halje, M., Engström, W., Ward, A., 2014. Epigenetic regulation of the Igf2/H19 gene cluster. Cell Prolif 47 (3), 189–199. doi: 10.1111/cpr.12106


Kontaktinformation

Klinikveterinär, junior vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för patologi
Telefon: +4618673178
Postadress:
Patologi, Box 7028
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala