CV-sida

Daniel Lundberg

Daniel Lundberg
En strukturkemist med ett besynnerligt intresse för det periodiska systemet.

Presentation

Jag har forskat sedan 2001, men har nog varit kemist längre än så. Forskningsmässigt är mina eventuella höjdpunkter i så fall del av mycket större arbeten men om jag sållar kraftigt skulle kanske den koordinerade svavelatomens storlek, prometium(III)jonens koordinationskemi, samt förhållandet mellan de trevärda aktinoidjonerna och motsvarande lantanoidjoner skina lite extra.

För ytterligare information, se nedan eller min sida på ResearchGate där jag bland annat tillhandahåller en relativt populär version av grundämnenas periodiska system.

Undervisning

  • Allmän och organisk kemi (KE0051)
  • Energi och miljö (MX0059)
  • Energisystemens miljöpåverkan (KE0060)
  • Environmental Chemistry (CHE422), Zomba (Malawi)
  • Fysikalisk kemi (KE0046)
  • General Chemistry I (CHE102), Zomba (Malawi)
  • Kemi I - Allmän och organisk kemi (KE0053)
  • Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin (SLU-B000X).

2011 och 2014 var jag institutionens lärarrepresentant för ett Linnaeus/Palme-utbyte med Malawi, vilket gav mig möjligheten att undervisa vid Chancellor college, University of Malawi i Zomba, Malawi (se ovan).

Forskning

Min forskning kretsar kring strukturkemi i såväl kristallina system och glaser som lösning, huvudsakligen genom att använda olika röntgenmetoder såsom kristallografi, pulverdiffraktion, vätskeröntgen (LAXS) och röntgenabsorptionsspektroskopi (XAFS). De förändringar som kan ses i jämförelsen av vattenlösningar och andra lösningsmedelssystem visar ofta upp grundläggande kemiska förändringar, vilka påverkar dessa system i grunden, i synnerhet de som inkluderar utrymmeskrävande ligander som förhindrar högsta möjliga koordinationstal.

På senare tid har jag bidragit med min strukturkemiska bakgrund till forskning inom miljö- och markvetenskap, kärnkemi, samt molekylärbiologi.

Bakgrund

F.D. (kemi), avhandlingens titel: The coordination chemistry of solvated metal ions in DMPU : a study of a space-demanding solvent, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala, Sverige, 2006.

Fil.mag. (kemi), Uppsala universitet, Uppsala, Sverige, 2001.

B.A. (ACS Chemistry), Gustavus Adolphus College, St. Peter, Minnesota, USA, 1998.

Handledning

Biträdande handledare, forskarutbildning: Johan Mähler (2013) och Josephina Werner (2015).

Handledning av EXAFS-databehandling, forskarutbildning: Line Dithmer (2014).

Biträdande handledare, grundutbildning: Anna Hernell (2009) och Johanna Schütz (2013).

Publikationer i urval

33. Lundberg, D., Warminska, D., Fuchs, A., Persson, I. On the relationship between structural and volumetric properties of solvated metal ions in O-donor solvents using new structural data in amide solvents, Phys. Chem. Chem. Phys. 2018. [accepterad; ännu ej citerad]

32. Lundberg, D., An overview of eight- and nine-coordinate N-donor solvated lanthanoid(III) and actinoid(III) ions, J. Radioanal. Nucl. Chem. 2018, 316, 849-854. [ännu ej citerad]

31. Lundberg, D. och Persson, I. Structure of a hydrated sulfonatotitanyl(IV) complex in aqueous solution and the dimethylsulfoxide solvated titanyl(IV) ion in solution and solid state, J. Sol. Chem. 2017, 46, 476-487. [ännu ej citerad]

30. Persson, I., D'Angelo, P., Lundberg, D. Hydrated and solvated tin(II) ions in solution and the solid state, and a coordination chemistry overview of the d10s2 metal ions, Chem. Eur. J. 2016, 22, 18583-18592. [ännu ej citerad]

29. Cederlund, H., Börjesson, E., Lundberg, D., Stenström, J. Adsorption of pesticides with different chemical properties to a wood biochar treated with heat and iron, Water Air Soil Pollut. 2016, 227:203 [ISI: 5 citeringar, SVS: 7 citeringar, GS: 11 citeringar]

28. Lundberg, D. och Persson, I. The size of actinoid(III) ions - structural analysis vs. common misconceptions, Coord. Chem. Rev. 2016, 318, 131-134. [ISI & SVS: 6 citeringar, GS: 9 citeringar]

27. Dithmer, L., Nielsen, U.G., Lürling, M., Spears, B.M., Yasseri, S., Lundberg, D., Moore, A., Jensen, N.D., Reitzel, K., Responses in sediment phosphorus and lanthanum concentrations and composition across 10 lakes following applications of lanthanum modified bentonite, Water Res. 2016, 97, 101-110. [ISI & SVS: 12 citeringar, GS: 19 citeringar]

26. Warminska, D. och Lundberg, D. Solvation of alkaline earth metal ions in N,N-dimethylformamide and N,N-dimethylacetamide – a volumetric and acoustic study, J. Chem. Thermodyn. 2016, 92, 108-117. [2 citeringar]

25. Dithmer, L., Nielson, U.G., Lundberg, D., Reitzel, K. Influence of dissolved organic carbon on the efficiency of P sequestration by a lanthanum modified clay, Water Res. 2016, 97, 39-46. [ISI: 15 citeringar, SVS: 13 citeringar, GS: 20 citeringar]

24. Ekberg, C., Löfström-Engdahl, E., Aneheim, E., Foreman, M., Geist, A., Lundberg, D., Denecke, M.A., Persson, I. The structures of CyMe4-BTBP complexes of americium(III) and europium(III) in solvents used in solvent extraction, explaining their separation properties, Dalton Trans. 2015, 44, 18395-18402. [ISI & SVS: 7 citeringar, GS: 8 citeringar]

23. Lundberg, D. och Lyczko, K. Crystal structure of hexakis(dmpu)-di-µ2-hydroxidodialuminium iodide tetrakis(dmpu) solvate - a centrosymmetric dinuclear aluminium complex containing AlO5 polyhedra, Acta Crystallogr., Sect. E 2015, 71, 895-898. [ännu ej citerad]

22. Walz, M.-M., Caleman, C., Werner, J., Ekholm, V., Lundberg, D., Prisle, N.L., Öhrwall, G., Björneholm, O., Surface behavior of amphiphiles in aqueous solution: a comparison between different pentanol isomers, Phys. Chem. Chem. Phys. 2015, 17, 14036-14044. [ISI & SVS: 6 citeringar, GS: 9 citeringar]

21. Dithmer, L., Lipton, A., Reitzel, K., Warner, T., Lundberg, D., Nielsen, U.G., Characterization of phosphate sequestration by a lanthanum modified bentonite clay: A solid-state NMR, EXAFS and PXRD study, Environ. Sci. Technol. 2015, 49, 4559-4566. [ISI: 29 citeringar, SVS: 27 citeringar, GS: 32 citeringar]

20. Gudmundsson, M., Kim, S., Wu, M., Ishida, T., Momeni, M.H., Vaaje-Kolstad, G., Lundberg, D., Royant, A., Ståhlberg, J., Eijsink, V.G.H., Beckham, G.T., Sandgren, M., Structural and electronic snapshots during the transition from a Cu(II) to Cu(I) metal center of a lytic polysaccharide monooxygenase by X-ray photoreduction, J. Biol. Chem. 2014, 289, 18782-18792. [ISI: 42 citeringar, SVS: 44 citeringar, GS: 57 citeringar]

19. Fuchs, A., Lundberg, D., Warminska, D., Persson, I. On the structure and volumetric properties of solvated lanthanoid(III) ions in amide solutionsJ. Chem. Phys. B 2013 , 117, 8502-8511. [ISI & GS: 4 citeringar, SVS: 3 citeringar]

18. Pare, S., Persson, I., Guel, B., Lundberg, D. Trivalent chromium removal from aqueous solution using raw natural mixed clay from Burkina Faso, Int. Res. J. Environment Sci. 2013, 2, 30-37. [GS: 8 citeringar]

17. Andersson, P.F., Broberg, A., Lundberg, D. The furanosteroid viridiol, Acta Crystallogr. Sect. E 2013, 69, o467-o468. [SVS & GS: 2 citeringar]

16. Warminska, D., Fuchs, A., Lundberg, D. Apparent molar volumes and compressibilities of lanthanum, gadolinium, lutetium, and sodium trifluoromethanesulfonates in N,N-dimethylformamide and N,N-dimethylacetamide, J. Chem. Thermodyn. 2013, 58, 46-54.  [ISI: 6 citeringar, SVS & GS: 7 citeringar]

15. Lundberg, D., Persson, I., Ekberg, C. Crystal structure of [Eu(CyMe4-BTBP)2κ2O,O’-NO3](NO3)2•n-C8H17OH and its structure in 1-octanol solution, Dalton Trans. 2013, 42, 3767-3770. [ISI: 5 citeringar, SVS: 7 citeringar, GS: 8 citeringar]

14. Krakowiak, J., Lundberg, D., Persson, I. A coordination chemistry study of hydrated and solvated cationic vanadium ions in oxidation states +III, +IV, and +V in solution and the solid stateInorg. Chem. 201251, 9598-9609. [ISI: 35 citeringar, SVS: 37 citeringar, GS: 43 citeringar]

13. Lundberg, D. och Persson, I. On the coordination chemistry of the dimercury(I) ion with O-donor ligands, Z. Kristallogr. 2012, 227, 683-687. [1 citering]

12. Pare, S., Persson, I., Guel, B., Lundberg, D., Zerbo, L., Kam, S., Traoré, K. Heavy metal removal from aqueous solutions by sorption using natural clays from Burkina FasoAfr. J. Biotech. 2012, 10395-10406. [GS: 15 citeringar]

11. Torapava, N., Lundberg, D., Persson, I. A coordination chemistry study of the solvated thorium(IV) ions in two oxygen-donor solvents, Eur. J. Inorg. Chem. 2011, 5273-5278. [ISI & SVS: 6 citeringar, GS: 7 citeringar]

10. Persson, I., Lyczko, K., Lundberg, D., Eriksson, L., Płaczek, A. Coordination chemistry study of hydrated and solvated lead(II) ions in solution and solid state, Inorg. Chem. 2011, 50, 1058-1072. [ISI: 47 citeringar; SVS: 52 citeringar, GS: 62 citeringar]

9. Topel, Ö., Persson, I. Lundberg, D., Ullström, A.-S. Reactions and structures in the gallium(III)/indium(III)-N,N-dimethylthioformamide systems, Inorg. Chim. Acta 2011, 365, 220-224. [ännu ej citerad]

8. Lundberg, D., Persson, I., Eriksson, L., D'Angelo, P., De Panfilis, S. Structural study of the N,N'-dimethylpropyleneurea solvated lanthanoid(III) ions in solution and solid state with an analysis of the ionic radii of lanthanoid(III) ionsInorg. Chem. 2010, 49, 4420-4432 . [ISI: 44 citeringar, SVS: 45 citeringar, GS: 50 citeringar]

7. Topel, Ö., Persson, I., Lundberg, D., Ullström, A.-S. On the structure of the N,N'-dimethylpropyleneurea and dimethylsulfoxide solvated gallium(III) and indium(III) ions and bromide complexes in solution and solid state, and the complex formation of the gallium(III) and indium(III) bromide systems in N,N'-dimethylpropyleneurea, Inorg. Chim. Acta 2010, 363, 988-994 . [ISI & SVS: 5 citeringar, GS: 7 citeringar]

6. Torapava, N., Persson, I., Eriksson, L., Lundberg, D. Hydration and hydrolysis of thorium(IV) in aqueous solution and the structures of two crystalline thorium(IV) hydratesInorg. Chem. 200948, 11712-11723 . [ISI: 63 citeringar; SVS: 64 citeringar, GS: 72 citeringar]

5. Lundberg, D., Ullström, A.-S., D'Angelo, P., Warmińska, D., Persson, I. On the complex formation of iron(III) bromide in the space-demanding solvent N,N'-dimethylpropyleneurea and the structure of the trisbromoiron(III) complex in solution and crystalline state, Inorg. Chim. Acta 2007360, 2744-2750 . [ISI: 9 citeringar, SVS: 10 citeringar, GS: 12 citeringar]

4. Lundberg, D., Ullström, A.-S., D'Angelo, P., Persson, I. A structural study of the hydrated and the dimethylsulfoxide, N,N'-dimethylpropyleneurea, and N,N-dimethylthioformamide solvated iron(II) and iron(III) ions in solution and solid state, Inorg. Chim. Acta 2007, 360, 1809-1818 . [ISI: 11 citeringar, SVS: 13 citeringar, GS: 16 citeringar]

3. Lundberg, D., Eriksson, L., D'Angelo, P., Persson, I. A structural study of the N,N'-dimethylpropyleneurea solvated zinc(II) and cadmium(II) ions in solution and crystalline state, J. Mol. Liq. 2007, 131, 105-112 . [ISI & SVS, GS: 5 citeringar]

2. Lundberg, D. och Eriksson, L. Bis[1,3-dimethyl-3,4,5,6-tetrahydropyrimidin-2(1H)-one-ĸO]diiodocadmium(II), Acta Crystallogr., Sect. E 200662, m400-m401 . [ISI: 2 citeringar, SVS & GS: 3 citeringar]

1. Craven, E., Mutlu, E., Lundberg, D., Temizdemir, S., Dechert, S., Brombacher, H., Janiak, C. Thallium(I) complexes with modified poly(pyrazolyl)borate ligands - metal-ligand coordination and crystal packingPolyhedron 2002, 21, 553-562 . [ISI: 71 citeringar, SVS: 72 citeringar, GS: 70 citeringar]

Summering av citeringsdata (per 14-15 maj, 2018): 437 [ISI], 456 [SVS], 560 [GS]; h-index: 10 (ISI), 10 (SVS), 12 (GS); RG score: 38,25; Erdős nummer: 5 (förmodat icke-matematiskt värde.

ISI = ISI Web of Science 2018, SVS = SciVerse Scopus, GS = Google Scholar.


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för molekylära vetenskaper; Kemi gemensamt
Telefon: 018-671549