CV-sida

Elin Sundevall

Elin Sundevall

Kontaktinformation
Forskningsassistent vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: 040-415217
Postadress:
Box 66
23053 Alnarp
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp