CV-sida

Elin Sundevall

Elin Pritzel Sundevall
Forskningsassistent med fokus på urbana grönområdens förvaltning och bruk.

Presentation

Som forskningsassistent får jag möjligheten att ta del av och medverka i flera olika forskningsprojekt inom olika områden. Främst arbetar jag inom projekt som undersöker urbana grönområdens användning/bruk, förvaltning av grönytor och hur parkförvaltningen kan anpassas efter brukares olika behov. Förutom forsningsarbetet deltar jag även en del i undervisning och som handledare av examensarbeten på kandidatnivå.

2015 tog jag min kandidatexamen i landskapsarkitektur, inom programmet Trädgårdsingenjör – design. Sedan dess har jag jobbat på kommun som skötselarbetare och sedan på SLU som amanuens och nu som forskningsassistent. Vid sidan av arbetet studerar jag landskapsarkitektur på masternivå.

Publikationer i urval

Jansson  M  et al. (2016).  The role of green spaces and their management in a child-friendly urban village  Urban Forestry & Urban Greening, 18  ss.228-236. DOI:10.1016/j.ufug.2016.06.014


Kontaktinformation
Forskningsassistent vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: 040-415217
Postadress:
Box 66
23053 Alnarp
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp