CV-sida

Elinor Carlbrand

Elinor Carlbrand
Utbildningskoordinator samt Biträdande Programstudierektor

Presentation

Sedan 2007 arbetar jag som utbildningskoordinator på avdelningen för landsbygdsutveckling. Det har inneburit ett nära samarbete med samtliga studierektorer på Institutionen för stad och land men framför allt har jag arbetat med utvecklingen av agronomprogrammet- samt mastersprogrammet i landsbygdsutveckling och avdelningens doktorandutbildning genom SOLFUN. Idag är jag även biträdande programstudierektor för avdelningens agronom- och masterprogram samt Erasmuskoordinator vilket innebär att jag har en bred kontakt med våra studenter i samband med studierådgivning och SLUs internationella utbytesverksamhet.

 

Undervisning

Kursledare för kurserna: Lantbruksvetenskap för agronomer (LB0087) samt Praktik landsbygdsföretag (LB0075)

 

Bakgrund

Efter agronomutbildningen (mark/växt) arbetade jag under en kort period på konsulentavdelningen för växtskydd, SLU.  Mitt examensarbete handlade om Kvinnor i svenskt lantbruk vilket bidrog till att jag anlitades av LRF där jag arbetade med medlemsfrågor och med nätverket för kvinnliga lantbrukare, LRF-Kvinnor. Jag kom även att arbeta som utvärderare på plats i ett 3-årigt biståndsprojekt för LRF och SIDA. Projektet stödde kooperativ utveckling i Makedonien, "S-Farm". Jag kom till SLU i samband med bildandet av avdelningen för landsbygdsutveckling och utvecklingen av det nya agronomprogrammet i Landsbygdsutveckling.

 


Kontaktinformation
Utbildningskoordinator vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling
Telefon: +4618671443
Arbetsbeskrivning: Utbildningssamordning - grundutbildning, - masterutbildning, - forskarutbildning. Forskarskolan - Nordliga landsbygder i omvandling. Webbansvar. Projektledning.
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala