CV-sida

Elisabeth Bölenius

Jag är doktorand, ansvarig för miljöövervackning-markpackning samt forskningsassistent.

Presentation

Mitt doktorandprojekt rör rumslig variation av markfysikaliska parametrar inom jordbruksfält och hur dessa korrelerar med skörd. Huvudprojektet rör ett fält som är skördekarterat sedan 1996 och där markkemiska parametrar tidigare använts för att försöka förklara skördeskillnaderna.  Vi tittar nu på markfysiken och då främst  penetrationsmotstånd, genomsläpplighet, rottillväxt och skrymdensitet. Penetrationsmotståndet har mätts vertikalt och horisontellt. En horisontell, traktordragen penetrometer har utvecklats och använts för att mäta penetrationsmotståndet on-line på tre olika djup över fältet. Samma maskin har använts för att studera effekten av djupluckring till oljeväxter.

Jag har även varit inblandad i att titta på de långsiktiga effekterna av för långa dräneringsavstånd samt återpackning till sockerbetor.


Kontaktinformation