CV-sida

Elisabeth Lindahl Rajala

Elisabeth Lindahl Rajala
Forskare med inriktning: Infektiösa sjukdomar, zoonoser, brucellos, epidemiologi, veterinär folkhälsa, mikrobiologi.

Presentation

Jag arbetar främst med zoonoser (sjukdomar som sprids mellan djur och människor) i låginkomstländer. Mitt doktorandprojekt handlade om zoonosen brucellos i Centralasien där sjukdomen drabbar många människor och djur. Sedan jag försvarade min avhandling i december 2016 har jag arbetat inom olika projekt, bland annat med en kunskapssammanställning över infektionssjukdomar hos livsmedelsproducernade djur i Sydostasien. Jag arbetar också som projektkoordinator för temat "Livestock-keeping among smallholders for a nutritious diet and increased food security"  inom det Sida finansierade programmet AgriFoSe. Målet är att förbättra livsmedelsförsörjning och nutrition för småbrukare i låginkomstländer, vilket är helt i linje med mål 2 i FNs SDG (Sustainable Development Goals). 

Undervisning

Jag handleder examensarbetare och föreläser inom olika kurser.

Bakgrund

Utbildning, Veterinärexamen vid SLU 2009. Veterinärmedicinsk doktorsexamen, Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU 2016.

Anställningar, Doktorand vid insitutionen för kliniska vetenskaper SLU, 2011-2016, Klinikveterinär Veterinärmottagningen kusthöjden 2010-2011,  Jordbruksverket/Distriktsveterinär 2009-2011, Forskningsassistent vid Insitutionen för kliniska vetenskaper SLU, 2009-2010 

Publikationer i urval

Lindahl-Rajala E, Hoffman T, Fretin D, Godfroid J, Sattorov S; Boqvist S, Lundkvist Å, Magnusson U (2017). Detection and characterization of Brucella spp. in bovine milk in small-scale urban and peri-urban farming in Tajikistan. PLoS Neglected Tropical Diseases. 2017 Mar 15;11(3):e0005367. doi: 10.1371/journal.pntd.0005367.

Lindahl E, Sattorov N, Boqvist S, Magnusson U (2015). A study of knowledge, attitudes and practices relating to brucellosis among small-scale dairy farmers in an urban and peri-urban area of Tajikistan. PLOS One 10(2), doi: 10.1371/journal.pone.0117318.

Lindahl E, Sattorov N, Boqvist S, Sattori I, Magnusson U (2014). Seropositivity and risk factors for Brucella in dairy cows in urban and peri-urban small-scale farming in Tajikistan. Tropical Animal Health and Production 46(3), 563-569.

Lindahl Rajala E, Grahn C, Ljung I, Sattorov N, Boqvist S, Magnusson U (2016). Prevalence and risk factors for Brucella seropositivity among sheep and goats in a peri-urban region of Tajikistan. Tropical Animal Health and Production 48(3), 553-558.
  
Mugizi DR, Boqvist S, Nasinyama GW, Waiswa C, Ikwap K, Rock K, Lindahl E, Magnusson U, Erume J.J (2015). Prevalence of and factors associated with Brucella seropositivity in cattle in urban and peri-urban Gulu and Soroti towns of Uganda. Vet Med Sci. doi: 10.1292/jvms.14-0452.
 
Hoffman T, Rock K, Mugizi DR, Muradrasoli S, Lindahl-Rajala E, Erume J, Magnusson U, Lundkvist Å, Boqvist S (2016). Molecular detection and characterization of Brucella species in raw informally marketed milk from Uganda. Infect Ecol Epidemiol. doi: 10.3402/iee.v6.32442. 

Lindahl E, Boqvist S, Artursson K, Magnusson U (2011). A field-study on Leptospira seroprevalence in dairy cows in four geographical areas in Sweden. Acta Vet Scand. 2011 Oct 12;53:53. doi: 10.1186/1751-0147-53-53.


Kontaktinformation
Forskningssekreterare vid Ledningskansliet; SLU Global
Telefon: 018-672034
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala
Sidansvarig: susanne.pettersson@slu.se