CV-sida

Elisabeth Rajala

Elisabeth Rajala

Presentation

Veterinär och forskare med inriktning mot zoonoser, epidemiologi, global folkhälsa och antimikrobiell resistens.

Undervisning

Jag handleder examensarbetare och mastersstudenter, samt föreläser om forskning i låginkomstländer och veterinär folkhälsa.

Kursledare för doktorandkursen "Sustainability in a globalized world - tools and concepts".

Forskning

Mitt forsknings- och expertområde är epidemiologi med fokus på zoonoser, antimikrobiell resistens och global folkhälsa. 

Pågående forskningsprojekt:

Exploring the dynamics of antimicrobial resistance in livestock production (2021-2024) 

Övrigt: Leder Challenge 1 (Improving access to safe and nutritious food) inom programmet Agriculture for Food Security 2030 (AgriFoSe2030).

Samverkan

Koordinator för GCUA 2030 

Föreståndare för SLU Kommitté för globala djursjukdomar

Publikationer i urval

Elisabeth Rajala, Isabel Vogel, Anneli Sundin, Daovy Kongmanila,, Maria G. Nassuna Musoke, Robert Musundire, Marianne Nasha Mulangala, Linley Chiwona-Karltun, Ulf Magnusson, Sofia Boqvist. 2020. How can agricultural research translation projects targeting smallholder production systems be strengthened by using theory of change? Global Food Security. Volume 28, March 2021, 100475

Clara Atterby, Kristina Osbjer, Viktoria Tepper, Elisabeth Rajala, Jorge Hernandez, Sokerya Seng, Davun Holl, Jonas Bonnedahl, Stefan Börjesson, Ulf Magnusson, Josef D. Järhult (2019). Carriage of carbapenemase‐ and extended‐spectrum cephalosporinase‐producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae in humans and livestock in rural Cambodia; gender and age differences and detection of blaOXA‐48 in humans. Zoonoses and public health. https://doi.org/10.1111/zph.12612.

Sonne C, Andersen‐Ranberg E, L. Rajala E, Agerholm JS, Bonefeld‐Jørgensen E, Desforges J-P, Eulaers I, Gustavson K, Jenssen BM, Koch A, Rosing‐Asvid A, Schmidt NM, Grøndahl C, Mosbacher JB, Siebert U, Tryland M, Mulvad G, Born EW, Laidre K, Wiig Ø, Dietz R, Magnusson U (2018). Prevalence of antibodies against Brucella spp. in West Greenland polar bears (Ursus maritimus) and East Greenland muskoxen (Ovibos moschatus). Polar Biology https://doi.org/10.1007/s00300-018-2307-4

Sonne C, Andersen-Ranberg E, L. Rajala E, Agerholm, Bonefeld-Jørgensen E, Desforges J-P, Eulaers I, Jenssen BM, Koch A, Rosing-Asvid A, Siebert U, Tryland M, Mulvad G, Härkönen T, Acquarone M, Nordøy ES, Dietz R, Magnusson U. (2018) Seroprevalence for Brucella spp. in Baltic ringed seals (Phoca hispida) and East Greenland harp (Pagophilus groenlandicus) and hooded (Cystophora cristata) seals. Veterinary Immunology and Immunopathology. 198:14-18. doi: 10.1016/j.vetimm.2018.02.005.

Lindahl Rajala E, Hoffman T, Fretin D, Godfroid J, Sattorov N, Boqvist S, Lundkvist Å, Magnusson U (2017). Detection and characterization of Brucella spp. in bovine milk in small-scale urban and peri-urban farming in Tajikistan. Plos neglected tropical diseases. 2017 Mar 15;11(3):e0005367. doi: 10.1371/journal.pntd.0005367.

Rajala EL, Sattorov N, Boqvist S, Magnusson U. Bovine leptospirosis in urban and peri-urban dairy farming in low-income countries: a "One Health" issue? (2017). Acta Vet Scand. 2017 Dec 12;59(1):83. doi: 10.1186/s13028-017-0352-6.

Lindahl Rajala E, Grahn C, Ljung I, Sattorov N, Boqvist S, Magnusson U (2016). Prevalence and risk factors for Brucella seropositivity among sheep and goats in a peri-urban region of Tajikistan. Tropical Animal Health and Production 48(3), 553-558.

Hoffman T, Rock K, Mugizi DR, Muradrasoli S, Lindahl-Rajala E, Erume J, Magnusson U, Lundkvist Å, Boqvist S (2016). Molecular detection and characterization of Brucella species in raw informally marketed milk from Uganda. Infect Ecol Epidemiol. doi: 10.3402/iee.v6.32442.

Lindahl E, Sattorov N, Boqvist S, Magnusson U (2015). A study of knowledge, attitudes and practices relating to brucellosis among small-scale dairy farmers in an urban and peri-urban area of Tajikistan. PLoS One 10(2), doi: 10.1371/journal.pone.0117318.

Lindahl E, Sattorov N, Boqvist S, Sattori I, Magnusson U (2014). Seropositivity and risk factors for Brucella in dairy cows in urban and peri-urban small-scale farming in Tajikistan. Tropical Animal Health and Production 46(3), 563-569.

Lindahl E, Boqvist S, Artursson K, Magnusson U (2011). A field-study on Leptospira seroprevalence in dairy cows in four geographical areas in Sweden. Acta Vet Scand. 2011 Oct 12;53:53. doi: 10.1186/1751-0147-53-53.


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet
Telefon: +4618672036, +46738013356
Postadress:
BVF, Bakteriologi och livsmedelssäkerhet, Box 7036
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala