CV-sida

Emad Ehtesham

Emad Ehtesham
Mer information finns på den engelska sidan.

Kontaktinformation
Extern resurs vid Institutionen för molekylära vetenskaper; Organisk kemi
Postadress:
Institutionen för molekylära vetenskaper
Box 7015
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum, Ultuna, Uppsala