CV-sida

Emma Herbert

Forskningsassistent vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Presentation

Som forskningsassistent har jag just nu följande primära arbetsuppgifter: planering och förberedelse av SLU Landscape Days , arbete med en svensk fallstudie om välfärdens landskap, medverkande i Nordgreen samarbete om hur välmående i gröna miljöer fångas i planeringsprocessen, samt genomförande av en litteraturgenomgång av begreppet child-friendly environments

Bakgrund

MSc i landskapsarkitektur, Edinburgh Universitet (2014-2019).


Kontaktinformation