CV-sida

Erik Öckinger

Erik Öckinger
Docent. Intresserad av biologisk mångfald, naturvårdsbiologi, landskapsekologi, urban ekologi och klimatförändringar.

Presentation

Jag är intresserad av de processer som upprätthåller biologisk mångfald på olika rumsliga skalor. Jag studerar konsekvenserna av förändrad markanvändning och av klimatförändringar på populationer och biologiska samhällen, och strategier för att bevara and restaurera biologisk mångfald i landskap dominerade av mänskliga aktiviteter.

Jag är studierektor för forskarutbildningen vid Institutionen för ekologi, och undervisar främst på kurserna Praktisk Naturvård och Naturvårdsbiologi.

 

Undervisning

Kursansvarig för Tillämpad Naturvårdsbiologi.

Forskning

Se den engelskspråkiga sidan.

Publikationer i urval

För en komplett publikationslista, se min Google Scholar-profil.

Valda publikationer:

Gardiner, M.G., Riley, C.B., Bommarco, R., Öckinger E. 2018. Rights-of-way – a poorly exploited conservation resource with potential. Frontiers in Ecology and the Environment 16: 149-158.

Fourcade, Y., Ranius, T., Öckinger, E. 2017. Temperature drives abundance fluctuations, but spatial dynamics is constrained by landscape configuration: implications for climate-driven range shift in a butterfly.  Journal of Animal Ecology 86: 1339–1351.

Dainese, M., Isaac, N.J.B., Powney, G.D. Bommarco, R., Öckinger, E., Kuussaari, M., Pöyry, J., Benton, T.G., Gabriel, D., Hodgson, J.A., Kunin, W.E., Lindborg, R., Sait, S.M., Marini, L. 2017. Land-use intensification weakens the association between terrestrial producer and consumer diversity in Europe. Global Change Biology, 13: 3040–3051.

Bommarco, R., Lindborg, R., Marini, L & Öckinger, E. 2014. Extinction debt for plants and flower-visiting insects in landscapes with contrasting land use history. Diversity and Distributions, 20: 591-599.

Öckinger, E., Lindborg, R., Sjödin, N.E. & Bommarco, R. 2012. Landscape matrix modifies richness of plants and insects in grassland fragments. Ecography, 35: 259-267.

Öckinger, E., Schweiger, O., Crist, T.O. Debinski, D.M., Krauss, J., Kuussaari, M., Petersen, J.D., Pöyry, J., Settele, J., Summerville, K.S. & Bommarco, R. 2010. Life-history traits predict species responses to habitat area and isolation – A cross-continental synthesis. Ecology Letters 13: 969-979.


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för ekologi; Enheten för lantbruksentomologi
Telefon: +4618672303
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala