CV-sida

Ester Polaina

ester-porträtt.jpg
Läs mer om Ester Polaina på engelska.

Kontaktinformation
Postdoktor vid Institutionen för ekologi; Enheten för landskapsekologi
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Uppsala