CV-sida

Eva Spörndly

Presentation

Forskningsintressen:

Bete och betesdrift, automatisk mjölkning, betesbaserad mjölk- och köttproduktion, tillväxt hos betande nötkreatur

Mål med min forskning:

Effektiv och ekonomisk mjölkproduktion med automatiska mjölkningssystem

Forskningskompetens:

Betesförsök och forskning om betesmark

Forskning

Pågående forskningsprojekt:

Titel Projektansvariga
AUTOGRASSMILK Bernadette O'Brien, TEAGASC, Ireland
Deltidsbete – ett sätt att förbättra ekonomin i besättningar med automatisk mjölkning?  Eva Spörndly 
Kamp mot Tramp Eva Spörndly
Modell för hävdpåverkan i naturbetesmarker Eva Spörndly

Kontaktinformation