CV-sida

Eva Spörndly

Eva Spörndly

Presentation

Forskningsintressen:

Bete och betesdrift, automatisk mjölkning, betesbaserad mjölk- och köttproduktion, tillväxt hos betande nötkreatur

Mål med min forskning:

Effektiv och ekonomisk mjölkproduktion med automatiska mjölkningssystem

Forskningskompetens:

Betesförsök och forskning om betesmark

Forskning

Pågående forskningsprojekt:

Titel Projektansvariga
AUTOGRASSMILK Bernadette O'Brien, TEAGASC, Ireland
Deltidsbete – ett sätt att förbättra ekonomin i besättningar med automatisk mjölkning?  Eva Spörndly 
Kamp mot Tramp Eva Spörndly
Modell för hävdpåverkan i naturbetesmarker Eva Spörndly

Kontaktinformation
Universitetslektor vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV); Skötsel idisslare
Telefon: 018-671632
Arbetsbeskrivning: nötkreatur på bete, mjölkkor på åkermarksbete, automatisk mjölkning, växande nötkreatur på naturliga betesmarker,
Postadress:
Box 7024
75007 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala